God kan en wil nog veel meer

Johannes 12

9 Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had. 10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, 11 omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. (Johannes 12:9-11)

Het gaat als een lopend vuurtje, Jezus die Lazarus heeft opgewekt. De joodse leiders kunnen deze ‘roddel’ maar niet stoppen, mensen worden meer en meer nieuwsgierig. Waar is Jezus en waar is die man die uit de dood is opgestaan?

Echtheid, meer dan ooit is er een honger naar de echtheid van God. Met alleen theologie of theorie komen we niet verder. In die tijd, maar ook in onze tijd. In de tijd van Jezus zocht men naar de werken van God. En Jezus kwam om die te laten zien en de mensen verlangden er naar.

Maar wat is er in onze tijd nog over van de werken van God. We kunnen wel schijnheilig zeggen dat God altijd werkt. Door de hand van de dokter of door een nieuwe baan. En al is er niets slecht aan het toeschrijven van zegeningen aan God, we nemen genoegen met subtiele werken van God, maar verlangen niet meer naar de machtige hand van God.

Zijn wij niet hetzelfde als de geestelijke leiders? Zij willen de machtige hand van God tot bedaren brengen. God mag niet spreken door de dood te overwinnen. Zie het contrast. Wat God opwekt uit de dood, willen zij weer terugbrengen naar de dood. Zij willen Lazarus gewoon weer vermoorden.

Zijn wij anders? Het is leuk om de subtiele werken van God te zien maar God wil van Zich laten spreken, openlijk in ons leven. Hij wil de doden opwekken, Hij wil de zieken genezen, Hij wil ons leven heilig maken. Het is leuk dat God je een nieuwe baan heeft gegeven, maar Hij kan en wil nog veel meer.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.