Motivatie

Johannes 12

3 Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. 4 Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou: 5 Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven? 6 En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. (Johannes 12:3-6)

Soms kunnen we een bepaalde actie van een christen niet begrijpen. Mensen die zich een tijd terugtrekken om zich op God te richten. Mensen die gaan wonen in een Klooster om in hun leven alleen op God gericht te zijn. Ze zijn dan niet meer relevant voor de maatschappij en dat klopt volgens ons niet.

Iedereen die anders doet dan wat we gewend zijn wordt vaak niet begrepen. Maar God kijkt niet naar onze daden alleen, God kijkt naar ons hart, onze motivatie. Soms kunnen we hele domme dingen doen voor God in onze onwetendheid en toch ziet God de liefde waarmee we het willen doen.

Maria die doet hier iets heel doms, Ze vergooit een hoop geld door Jezus zijn voeten te wassen met een heel flesje parfum. Daarna droogt ze dat nog met haar haren. Die geur zal er nog weken in blijven zitten. Wat is het nut?

Dat vraagt Judas zich ook af, ze hadden heel wat beters met het geld kunnen doen. Ze hadden de armen kunnen helpen, ze hadden tot hulp kunnen zijn voor zoveel mensen die het minder hebben.

Maar dan laat Johannes zien waar het verschil zit. De motivatie is compleet anders, Judas houdt zich niet bezig met de armen maar met zijn eigen portemonnee. Maria houdt zich niet bezig met haar eigen portemonnee maar met haar liefde voor Jezus. Dit is het belangrijkste.

Voordat we andere christenen veroordelen over wat ze fout lijken te doen in hun liefde voor God, moeten we eerste kijken naar onze eigen motivatie. Waarom doen wij wat wij doen? Bezoeken wij de kerkdiensten omdat we van Jezus houden? Bidden wij of lezen we bijbel omdat we verlangen naar het hart van God? Geven wij tienden of gaven omdat het moet of omdat we het aan God geven?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.