Niet verloren gaan

Johannes 10

28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 30 Ik en de Vader zijn één. (Johannes 10:28-30)

Wat zouden veel mensen graag willen dat er geen hel bestaat. En dat is precies de reden waarom hij wel bestaat. Mensen zouden graag alles willen doen zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Vrij leven zonder de last van de gevolgen van verkeerde daden.

Gelukkig is er wel een hel, een eeuwige dood, want er is namelijk ook een eeuwig leven waarin we niet verloren hoeven te gaan. Als we het ontkennen denken we geen keuze te hoeven maken, maar als we het erkennen dan moeten we dit heel serieus nemen in ons leven. Wij bepalen onze toekomst zelf of we het nu erkennen of niet.

God heeft ons Zijn Zoon gegeven zodat wij een weg uit hebben en die zullen we alleen vinden als we Zijn schapen zijn, als we naar Zijn stem luisteren. Als we Jezus echt willen volgen zullen we het eeuwige leven hebben. Dan zullen we niet verloren gaan, nooit niet, en niemand kan ons van dat pad afrukken.

In vers 29 en 30 wil Jezus laten zien dat dit het plan van de Vader in de hemel is en dat plan wil Jezus uitvoeren. De Vader en Jezus zijn één, ook in dit plan. Als wij in dit plan stappen is het God zelf die ons zal vasthouden zodat wij in kunnen gaan in het eeuwige leven. Het enige criterium is dat wij ons in de armen van God leggen.

Dat is geloof, dat is vertrouwen in de Vader en Zijn Zoon. Dat is het wanneer wij schapen zijn en het eeuwige leven serieus nemen. Dan zijn we veilig. En niemand kan dat van ons afpakken. Hoor je Zijn stem?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.