Zijn schapen

Johannes 10

25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. 26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Johannes 10:25-27)

Ik hoor Jezus eigenlijk zeggen: “Ik heb er geen behoefte aan om mezelf voor jullie te verdedigen, jullie willen toch de waarheid niet weten. Mijn daden spreken voor zich, dat moet voldoende zijn voor jullie.”

Het klinkt misschien hard van Jezus maar zo is de waarheid. Mensen die de duisternis liever hebben dan het licht  omdat ze hun eigen daden niet willen veranderen kunnen niet tegen de waarheid. Zij willen niet echt God dienen, zij willen hun eigen waarheid dienen.

In moderne bewoording, deze mensen zijn niet de doelgroep van Jezus. Zij zijn niet de schapen die naar Hem willen luisteren. En voor Jezus is het dus ook niet de bedoeling om met alle geweld deze mensen te bereiken. En daarom ziet Jezus geen enkel nut om in discussie te gaan met de joden.

De doelgroep van Jezus zijn de mensen die wel willen luisteren. Ze willen in de waarheid leven en de God van hemel en aarde dienen. Jezus past geen agressieve verkoopmethodes toe. De mensen moeten maar naar Hem komen omdat er honger in hun hart leeft. En die honger ontstaat doordat we naar Jezus kijken in wat Hij doet.

En Jezus weet precies wie dat zijn, Hij kent Zijn schapen. Hij kent de mensen die eerlijk willen zijn zoals Noach of David. Dat zijn de schapen, de schapen die willen luisteren.

En Jezus weet precies wie dat zijn. Het zijn Zijn schapen. De schapen die willen luisteren.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.