Messias of niet?

Johannes 10

22 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. 23 En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit. 25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. (Johannes 10:22-25)

Al heeft Jezus nooit heel duidelijk gezegd dat Hij de Messias is, beginnen de joden Zijn woorden en daden toch te associëren met dat van een Messias. Daarom komen ze ook uit op dit punt dat zij het Hem wel recht door zee vragen. Bent U de Messias, de redder die we verwachten van God?

Het antwoord van Jezus is duidelijk maar toch laat het ruimte over voor onze eigen intellect. En dat is bij de meeste antwoorden die Jezus geeft. Jezus geeft geen klip en klaar antwoord zodat we een catechismus of een geloofsbelijdenis hebben om uit ons hoofd te leren. Jezus geeft antwoorden zodat we gaan zoeken naar de waarheid.

Jezus heeft al vaker hints gegeven in de richting van Zijn taak hier op aarde. Het beeld dat Jezus van Zichzelf schetst en de werken die Hij doet moet mensen aan het denken zetten. Het is niet een bepaald dogma dat Jezus wil neerzetten, Hij wil laten zien wat Zijn taak is in het leven van de kinderen van God.

Jezus is de Messias. Niet als een dogma, maar in de werkelijkheid. Jezus heeft op zoveel manieren willen laten blijken, dat Hij is gezonden door de Vader om de wereld te redden. Dat moet ons aan het denken zetten, dat moet ons overtuigen om ons leven in Zijn handen te leggen. Kunnen wij de mensen om ons heen laten zien wat de werken van Jezus zijn in ons leven?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.