Hij kent mij en ik ken Hem

Johannes 10

14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. (Johannes 10:14-15)

Als we nu alles even opzij zetten. Onze religie, onze denominatie, onze persoonlijke situatie en even met een schone lei naar deze verzen kijken. Dan kunnen we maar een ding concluderen: wij zijn van Jezus. Wij zijn niet een bepaalde stroming, wij zijn geen reformatorische christenen of evangelische christenen, we zijn Christen, we zijn van Jezus.

Soms moeten we door zo’n dikke schil van niet-bijbelse tradities en opvattingen snijden voordat we bij de kern uitkomen, Jezus is mijn herder. We zijn door Jezus gekend, persoonlijk. Hij weet waar wij in het leven staan en waar we doorheen gaan. Hij kent ons liggen en ons staan, Hij weet onze gedachten.

En als wij zonder een religieuze last gaan zoeken naar de kern van ons geloof zullen wij Jezus ook leren kennen. Want het is niet alleen dat Jezus vanuit de hemel alles ziet en alles weet van wat wij doen, Jezus wil Zichzelf ook openbaren in wat Hij doet en verlangt. Jezus is de Herder die geen geheimen heeft voor ons, maar eerlijk is over Zijn motivatie en verlangen voor ons leven.

Wij kunnen Jezus leren kennen zoals Jezus de Vader kon toen Hij hier op aarde rondwandelde. Jezus wist het verlangen van de Vader, Jezus wist hoe Hij de Vader kon lief hebben. En zo kunnen wij dat nu ook weten. Het is geen eenrichtingsverkeer, zoals Jezus ons lief heeft, zo kunnen wij Hem lief hebben.

Dat is de relatie die wij moeten hebben om Christen te zijn. Wij moeten Hem kennen zoals Hij de Vader kent. Wij moeten weten wat er op Zijn hart leeft zoals Hij weet wat er op ons hart leeft. Alleen dan hebben wij Jezus geaccepteerd als de Goede Herder van ons leven die wij kennen als onze leider.

Dit maakt ons christen, dit maakt ons leven anders dan welke religieuze theorie ook in deze wereld. We hebben de werkelijkheid die Jezus had met de Vader ook in ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.