Goede herder

Johannes 10

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. (Johannes 10:11-13)

Echte liefde geeft alles en wat meer kunnen we geven dan ons eigen leven voor een ander. En dat is precies wat Jezus hier over Zichzelf zegt, Hij geeft Zichzelf uit liefde voor ons. En dat moeten we niet alleen zien in het licht van het kruis, het gaat veel verder. Ook nu nog geeft Jezus alles voor ons uit liefde voor ons.

6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Fillipenzen 2:1-8)

In deze verzen kunnen we nog duidelijker lezen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft Zijn positie in de hemel verlaten omdat Zijn hart brandde voor ons. We moeten die niet licht zien, Hij heeft Zijn positie opgegeven zodat wij een weg naar de Vader terug kunnen vinden. Hij heeft de stap naar ons toe genomen. Dit is liefde.

Waar de psychologie ons leert om aan onszelf te denken en voor onszelf op te komen, laat Jezus zien dat Hij helemaal niet aan zichzelf denkt. Hij heeft alles opgegeven voor ons en dat is een goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Dit is onze goede herder. Dit is jouw Goede Herder, die Zijn leven niet alleen aan het kruis heeft gegeven, die alles heeft gegeven. Jezus doel, Jezus verlangen is jou lief te hebben met alles wat er in Hem is. En dat is nu nog steeds zo. De liefde die Hij gaf toen Hij op aarde kwam, de liefde die Hij gaf toen Hij stierf aan het kruis, die liefde heeft Hij nu nog steeds voor jou.

En zo blijft Jezus de goede Herder van ons leven. Hij leidt ons nog steeds naar die plek waar wij moeten zijn als Zijn schapen. Dit beeld is zo sterk, dat niets ons kan scheiden van deze liefde.

This entry was posted in 43 Johannes, 50 Phillipenzen. Bookmark the permalink.