Een tussenstand: Johannes

Bij het bespreken van het Bijbelboek Johannes wordt het voor mij steeds duidelijker wat het doel is van Johannes met het schrijven van deze brief. De boodschap die hij wil overbrengen is intens voor ons leven in Jezus. Als wij werkelijk een leven met Jezus willen hebben (christen-zijn) dan moeten wij de boodschap van Johannes tot ons nemen.

Het volk Israël heeft vanaf Abraham geprobeerd hun God te dienen. Dat is gebeurd met vallen en opstaan en door de geschiedenis heen is dat ook nog eens veranderd. Maar Johannes wil duidelijk maken dat als we die God nog steeds willen dienen, Hij ons zal leiden naar Zijn plan. Voor Johannes is het duidelijk dat de God van hemel en aarde gediend kan worden in alle eerlijkheid.

Mensen die nog steeds gepassioneerd zijn over de God van Abraham zullen uitkomen bij Jezus. Want dat is het plan dat God met de wereld heeft. God heeft Jezus aan ons gegeven als Zijn eerstgeboren zoon om ons te openbaren hoe wij met Hem kunnen leven.

Wij moeten Jezus honderd procent accepteren in ons leven. Zijn lessen, Zijn leiderschap, Zijn liefde, al het werk dat Jezus wil doen in ons leven moeten we accepteren. Jezus wil in ons werken, Hij wil onze herder zijn, Hij wil dat wij de bron van ons leven worden. Want alleen dan kunnen we bevrijdt worden van de duisternis en leven in het licht van de Vader.

En dat proef ik als de les van Johannes. Hij verlangt er naar dat zijn lezers, Jezus aannemen en volledig hun vertrouwen in Hem leggen als de Zoon van God gezonden door de Vader in de hemel. En dat zal het leven compleet veranderen, het zal een leven geven dat God helemaal kan accepteren. De Vader zal Jezus in ons leven kunnen zien.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.