Genezing is van deze tijd

Johannes 9

4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. 6 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, (Johannes 9:4-6)

Jezus kwam van de Vader om als een licht in deze donkere wereld te schijnen. Het is donker omdat men in de leugen leeft en niet duidelijk ziet Wie God is. Het licht is de waarheid van een goede God vol van liefde, die onze Vader wil zijn.

Maar hoe is het licht zichtbaar? Niet alleen in de woorden die Jezus spreekt, maar juist in de daden die Hij doet. Jezus laat door Zijn leven de Vader zien aan ons, dat is het licht dat Hij schijnt. Wij kunnen God leren kennen door naar Hem te kijken.

En een van die werken is wat Jezus hier doet, genezen. Jezus leert ons de Vader kennen door te genezen, dat is het hart van de Vader. En door deze werken te doen krijgt God alle eer die Hem toekomt. Als Jezus dit niet zou doen zou Hij de Vader niet volledig laten zien en is Zijn licht niet op volle sterkte. Maar door genezing te laten zien aan ons hier op aarde, kunnen we de Vader in al Zijn heerlijkheid zien.

Wanneer Jezus tegen Zijn discipelen zegt dat deze man ziek is zodat God kan worden geopenbaard, laat Hij zien WIE God is. En hier moeten wij ons aan vasthouden. God wordt hier door Jezus geopenbaard als de God die geneest. Wij kunnen niet schuilen achter de gedachte dat genezing niet van deze tijd is, God is de HELER. Daar kan de tijd niets aan veranderen.

Wat een heerlijke boodschap is dit. Het is zo simpel, we hoeven geen moeilijke theologie door te spitten om dit te begrijpen. In het oude testament staat er dat de naam van God ‘heler’ is en daar mogen we ons aan vasthouden. Jezus heeft ons laten zien dat dit het hart van de Vader is, en Hij voegt daad bij het woord.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.