Er is altijd genezing

Johannes 9

1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. 2 En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? 3 Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. (Johannes 9:1-3)

Er kunnen verschillende redenen zijn voor ziekten. In de bijbel is de meest voorkomende reden, zonde. Dit is voor ons vandaag de dag niet echt een aantrekkelijke gedachte. We zien onszelf het liefst als slachtoffer van de ziekte, wij kunnen er niets aan doen. Dit is volgens mij niet een realistische gedachte, maar meer een redenering uit zelfbescherming.

Maar in de tijd van Jezus was het heel normaal om te denken dat men ziek was door verkeerde daden in het leven. En dat is gebaseerd op het oude testament waarin God het volk Israël altijd heeft gewaarschuwd om niet bij Hem vandaan te gaan omdat Hij hen dan zou overgeven aan vijanden of ziekten. En dit was de reden voor de discipelen om Jezus deze vraag te stellen, omdat de ziekte al vanaf de geboorte was.

Nu weet Jezus de reden te vertellen waarom deze man ziek is. Maar jammer genoeg willen wij dit voorbeeld graag gebruiken om ziekte niet persoonlijk te nemen. En daar moeten we mee uitkijken. In dit voorbeeld was Jezus heel duidelijk, er is geen zonde in het spel, maar voor ons persoonlijk leven moeten we God dat laten bepalen. Met andere woorden, in geval van ziekte moeten we altijd God zoeken!

En dat is de boodschap die ik in deze verzen lees. Want Jezus laat Zijn discipelen weten dat deze man ziek is om genezen te worden. En of het nu door zonde is of niet, een ziekte is er altijd om genezen te worden. In dit geval was het zonder zonde en was het er zodat God Zijn macht en liefde kon laten zien. In een ander geval is er misschien wel zonde, maar dan geneest en vergeeft God als we ons vernederen voor Hem.

Er is altijd genezing voor ziekte bij God en dat moeten we hier lezen. Het heeft geen zin om ons geweten te sussen door onszelf te vertellen dat het niet altijd zonde is wat ons ziek maakt. We moeten juist naar God toegaan en Hem Zijn heerlijkheid laten zien in ons leven. Want dat is wat er moet gebeuren als we ziek zijn.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.