Waar draait het om?

Johannes 8

49 Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij. 50 Maar Ik zoek Mijn eer niet; Eén is er Die haar zoekt en Die oordeelt. 51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. 52 De Joden dan zeiden tegen Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? (Johannes 8:49-52)

God de eer geven is Hem de plaats geven of de erkenning geven die Hij waardig is. Jezus heeft Zijn Vader de plaats gegeven in Zijn leven die Hij waardig is. Maar de joden geven Jezus geen enkele ruimte in hun leven, in hun ogen is Hij het niet waard om ook maar te leven. Dit is niet de eer die de meeste mensen waardig is, laat staan voor Jezus.

Maar voor Jezus draait Zijn leven hier niet om. Hij hoeft niet te vechten voor Zijn eigen eer, dat zal de Vader in de hemel doen. Jezus vertrouwt op de Vader en weet dat dit het belangrijkste in Zijn leven. De hele wereld mag Hem haten, als de Vader Hem maar erkent zal Zijn Zoon. Zo moeten wij ook denken, in de eerste plaats moeten wij in de juiste positie staan ten opzichte van de Vader.

Want Jezus weet dat de Vader zal vechten voor de eer van Jezus, Hij is het die oordeelt. Dit betekend niets anders dan dat wij 100% mogen vertrouwen op God dat Hij ons de plek zal geven die wij waardig zijn. Dit is zo’n belangrijke basishouding voor ons leven. Alles wat wij hoeven te doen is God de Vader de plek te geven in ons leven die Hij waardig is en Hij zal ons de plek geven die wij behoren te hebben.

De reden dat Jezus er bij verteld dat het de Vader is die oordeelt is om te laten zien dat Hij het belangrijkste moet zijn in ons leven. Want de hele wereld kan een oordeel vellen over ons leven, het is uiteindelijk de Vader in de hemel die werkelijk oordeelt over ons leven.

En als iemand naar de woorden van Jezus luistert dan zal dat oordeel van de Vader ons leven geven. De joodse leiders begrijpen dat niet, zij zoeken de eer van de Vader niet, zij zoeken hun eigen eer. Zij kunnen niet begrijpen dat ze moeten zoeken naar de God van hemel en aarde en dat alleen daarin het leven te vinden is.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.