Uit God (2)

Johannes 8

46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. 48 De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? (Johannes 8:46-48)

Het christendom heeft iets speciaals, dat alle andere religies ver achter ons laat. Eigenlijk hoeft het christendom niet te worden verdedigt, het verdedigt zichzelf. Wij hoeven niet op de bres te gaan staan om Jezus aan te prijzen bij de mensen. Iedereen die eerlijk durft te zijn naar de God van hemel en aarde zal Jezus zelf ontmoeten.

Op het moment dat wij Jezus accepteren zullen wij uit God geboren worden. Deze werkelijkheid geeft ons het nieuwe leven uit God en dit nieuwe leven is de zegel van de Heilige Geest. God komt in ons wonen en ons leven veranderen, Zijn kracht zal in ons leven waardoor wij anders leven dan de rest van de wereld.

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. (2 Petrus 1:3)

‘Uit God’ is de sleutel voor een werkelijk christelijk leven. De kracht van God moet een werkelijkheid worden in ons leven zodat wij niet een eigen religie creëren zonder God. God moet de bron zijn van ons leven waardoor wij Zijn licht schijnen in deze wereld. Deze werkelijkheid kan niet worden verdedigt, maar alleen ervaren.

Als we eerlijk durven te luisteren naar God zal Hij ons de weg wijzen in Jezus. In Jezus heeft God deze weg mogelijk gemaakt. Jezus zelf was de eerst geboren Zoon van God die wandelde in deze goddelijke kracht. En wij mogen door het offer van Jezus Hem daarin volgen naar de Vader. Alleen dan zijn we uit God, Zijn kinderen, in een nieuw leven.

This entry was posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.