Vele leugens, een waarheid.

Johannes 8

53 U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit? 54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij uw God is. 55 En u kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar Ik ken Hem en neem Zijn woord in acht. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. (Johannes 8:53-56)

Probeer het eens te begrijpen, lijkt Jezus te zeggen tegen de joodse leiders. ‘Ik ben niet bezig om mijn eigen eer te verdedigen, ik ben geborgen in mijn Vader en ik doe Zijn werk.’ Het zijn deze zelfde joodse leiders die Jezus aan het kruis laten nagelen, omdat ze maar niet willen luisteren naar wat de Vader in de hemel te vertellen heeft.

Jezus zou liegen als Hij op zou geven en de joodse leiders gelijk zou geven. Jezus is wie Hij is en daar kan Jezus zelfs niets aan veranderen. En zo moeten wij ook in onze relatie met God staan, wij moeten zo sterk geborgen zijn in God dat wij Zijn kinderen zijn en daar kunnen we dan niets aan veranderen. We zijn open boeken, eerlijk naar iedereen of ze het nu willen accepteren of niet.

Er is altijd maar een waarheid en daarom heeft Jezus niets anders te zeggen dan dat Hij voorheen al gezegd heeft. Maar er zijn miljoenen leugens en elke keer klinkt het weer anders, en het is hardnekkig. En zo kunnen de joodse leiders doorgaan met hun aanvallen om Jezus maar niet te hoeven erkennen als de Zoon van God.

Jezus durft met stellige zekerheid te vertellen dat Abraham zich juist wel verheugde over het werk van Jezus. En dat kan alleen maar omdat Abraham zocht naar de waarheid, naar de wil van de Vader. En zo moeten wij ook zoeken naar de wil van de Vader zodat wij ons daarin kunnen verblijden.

Als wij ons geborgen vinden in de Vader, bevinden wij ons op dezelfde plek als Jezus en Abraham. Zij zochten alleen maar de wil van de Vader en wilden niet geloven in alle andere opties die ons altijd proberen aan te vallen. Dan kunnen wij ons verblijden in alles wat Jezus doet in ons leven en deze wereld. Laten wij ons in dit kamp scharen waar Abraham zich bevindt en ons alleen verblijden in het werk van God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.