Uit God

Johannes 8

46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. 48 De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? (Johannes 8:46-48)

Heb jij jezelf dat ooit wel eens afgevraagd, of je uit God bent? Wie representeer jij hier op aarde? Als jij God serieus neemt in het leven dan stel je deze vragen. We kunnen soms zo meegaan in de sleur van dit leven dat we ons helemaal niet meer realiseren wat we eigenlijk doen. We gaan wel naar de kerk, we doen alle andere religieuze rituelen, maar we staan eigenlijk nooit stil bij wie wij werkelijk zijn.

Het is een belangrijk thema voor Johannes. Uit God geboren, Zijn kinderen zijn, uit God zijn, dit zijn allemaal dezelfde uitspraken met andere bewoording. Er moet een moment zijn in ons leven dat we overgaan van de dood naar het leven. Dat betekend dat de bron van ons dagelijks leven niet langer meer de leugen van de duivel is maar de waarheid van de Vader.

Er moet een moment zijn in ons leven dat we ervaren dat we kracht ontvangen uit God. Een kracht waardoor we Zijn karakter in ons leven laten schijnen. Vanaf dat moment kunnen we onszelf kinderen van God noemen omdat we uit Hem geboren zijn. Ons leven wordt bepaald door de waarheid die we van God ontvangen. Niet langer bepaald de leugen hoe wij handelen, maar de liefde van God in ons leven.

En dit is de context voor de vraag die Jezus de joodse leiders stelt. ‘Wie is de bron voor jullie leven? Wie is werkelijk jullie vader?’ De joodse leiders kunnen Jezus helemaal niet antwoorden, ze kunnen alleen maar schelden en Jezus afdoen als een heiden die niets met het volk Israël te maken heeft. Ze zijn machteloos, maar willen zichzelf niet confronteren met de waarheid en daarom  geven ze dit antwoord.

We moeten stilstaan en ons serieus deze vraag stellen. Waar komt onze kracht vandaan? Zijn wij werkelijk uit God? In deze vluchtige tijd waar zoveel prikkels op ons afkomen moeten we dagelijks stil staan bij deze vraag.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.