De waarheid geneest

Johannes 8

43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. (Johannes 8:43-45)

Deze verzen zouden eens in psychologie boeken terecht moeten komen. Het zou alles een stuk simpeler maken. Leg de theorie van de psychologie maar eens naast deze verzen en we zullen zien dat het veelal tegenstrijdig is. Deze verzen geven juist een inzicht in ons denken, het geeft een inzicht in hoe wij leven.

Ons denken bepaald hoe wij handelen. Ons denken wordt beïnvloed door wat wij zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Maar ook de geestelijke wereld heeft invloed op ons denken. En dat laatste is waarschijnlijk het meest belangrijke voor ons leven.

De joodse leiders luisterden volgens Jezus naar de duivel en daar handelden ze naar. Jezus openbaart hier het hart van de duivel. Alles wat de duivel wil doen is de mens vernietigen. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin en daarom is er geen waarheid in hem. Alles wat hij doet is uit de leugen om zijn doel te bereiken. En als wij daar naar luisteren zal ons hart veranderen in haat.

Het is de keuze of wij naar de waarheid of naar de leugen willen luisteren, dat ons leven bepaalt. We kunnen allerlei ziektebeelden toeschrijven aan verkeerd handelen, maar uiteindelijk is het de keuze waar wij naar luisteren de bron van ons leven. De waarheid kan ons vrij zetten en van ons een gezond denkend mens maken, maar de leugen kan van ons een ziek mens maken dat ons vernietigd.

Waar luisteren we naar, waar wordt ons leven door geleidt? Dat is de belangrijkste vraag in ons leven. We kunnen de leugens blijven analyseren, maar het zal ons nooit genezen van de trots die de leugen ons geeft. Maar de waarheid kan ons vrij maken en vol van liefde laten zijn, hoe erg de trauma ook is in ons leven. Wij kunnen genezen worden en bevrijd worden door Jezus te volgen en Zijn waarheid ons leven te laten genezen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.