Wat schrijft Jezus in het zand?

Johannes 8

6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. 7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. 9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. (Johannes 8:6-9)

Ik ben er van overtuigd dat Jezus niet voor niets met Zijn vinger in het zand schreef. Blijkbaar was het niet belangrijk genoeg voor Johannes om ons te laten weten wat Jezus aan het schrijven was, maar het was wel belangrijk om ons te laten weten dat Hij aan het schrijven was.

Nadat de religieuze leiders Jezus een moeilijke vraag hadden gesteld, begint Jezus met het schrijven in het zand. En dit is volgens mij al een antwoord op zichzelf, maar de joden begrepen het niet. Ze gingen maar door met het lastig vallen van Jezus, ze waren er van overtuigd dat ze Jezus nu te pakken hadden. Maar ze zien niet wat Jezus hen wil vertellen.

13 HEERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten. (Jeremia 17:13)

Zou Jezus de leiders niet willen vertellen dat zij degene zijn die zich hebben afgewend van de Heere, de hoop van Israël? Zijn zij niet degene die in de aarde zijn geschreven. Vanaf het moment dat Jezus in de aarde schrijft is de boodschap duidelijk maar willen ze het niet zien. Jezus wil de aandacht van de leiders op henzelf richten. Want de leiders en de vrouw hebben hetzelfde probleem.

Ze hebben allemaal de bron van het levende Water verlaten. Hoe anders het ook lijkt aan de buitenkant, ze hebben zich allemaal van God afgekeerd. Daarom verduidelijkt Jezus Zijn daad met de woorden, die hun zonden moeten openbaren. Ze zijn geen haar anders dan deze vrouw die overspel had gepleegd, ze leven in hetzelfde oordeel.

Elke zonde is hetzelfde, omdat het ons van de bron van het levende water afhoudt. In de zonde keren we ons af van God en leven we ons eigen leven. En weer worden de leiders gewezen op het geestelijke leven in God. Ze moeten af van de regel van de zonde en terug naar een levende relatie met het levende Water.

This entry was posted in 24 Jeremia, 43 Johannes. Bookmark the permalink.