Gemene daad

Johannes 8

2 En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? 6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. (Johannes 8:2-5)

Jezus was weer teruggegaan naar de tempel om de mensen te onderwijzen. Hij wilde de menigte de liefde van de Vader leren en ons antwoord daarop. Alles wat Hij wil is de wil van de Vader doen en Hem openbaren aan Zijn volk. Maar daar komen de ‘geestelijke’ leiders. En we kunnen snel met veroordelende woorden komen over deze gemene daad, maar hoe vaak passen wij deze methode niet toe?

Het is duidelijk wat hun doel is, zoals Johannes beschrijft proberen ze Jezus in een val te lokken zodat ze Hem kunnen aanklagen. Ze hebben een vraagstuk dat in hun ogen alleen maar antwoorden heeft waarmee ze Jezus vast hebben gezet. Ze kunnen niet langer meer een woord van Jezus accepteren en ze doen er alles aan om Hem uit de weg te ruimen.

Deze tactiek van de duivel zie ik terug in elke kerkelijke stroming. Van de Rooms katholieke kerk tot de meeste nieuwe denominatie de duivel komt elke keer weer terug met deze tactiek. We stellen onze eigen geloofsbelijdenis samen, we praten over onze eigen theologie waarop onze kerkgenootschap is gebouwd. En dat maakt ons blind voor dat aspect waar het Christendom centraal in moet staan.

Want we vergeten dat onze religie geen geloofsbelijdenis is, maar een geloofswandel. Het is een nieuw koninkrijk waar wij in leven. Een werkelijkheid waarin onze relatie tot de Vader centraal staat. Het gaat God niet om de juiste theologie maar om de juiste relatie tot Hem. En daarom zal er nooit een manier zijn om Jezus te verleiden tot verkeerde uitspraken. Want Jezus denkt in termen van een geestelijk leven in relatie tot de Vader en de geestelijke leiders denken in termen van theologie.

Laten we van dit contrast leren, en leven naar de wil van de Vader. Laten we niet langer vasthouden aan onze geloofsbelijdenis, maar laten we vasthouden aan onze relatie met de Vader. Jezus kwam omdat Hij van ons houdt en ons de Vader wil leren kennen. Laten we dit niet op de proef stellen door alles langs de lat van onze beperkte theologie te leggen, maar laten we zoeken naar onze relatie met God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.