Intimiteit met de Vader

Johannes 7

53 En ieder ging naar zijn huis. 1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. (Johannes 7:53-8:2)

We willen allemaal wel zijn op de plek waar we geliefd worden, waar er voor ons wordt gezorgd. Een plek waar we veilig zijn en tot rust kunnen komen. En dit beschrijft denk ik de plek van intimiteit met de Vader. Op die plek kunnen we tot rust komen en de vrede van God ervaren. Op die plek kunnen we weten dat de Vader ons lief heeft en voor ons zorgt.

Na een heftige dag in de tempel, gaan de mensen naar huis maar Jezus gaat naar Zijn plek waar Hij Zich thuis voelt. Jezus zoekt de rust op bij de Vader, een plek waar Hij weet dat Hij veilig is. Jezus begreep de plek waar Hij welkom is en kan rusten van alle drukte van de dag.

17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Matheus 3:17)

Zo moeten we deze plek van intimiteit zien. Een plek waarin God Zijn liefde voor ons wil bevestigen, een plek waar we eerlijk kunnen zijn naar de Vader en Hem alles kunnen vertellen dat op ons hart ligt. Een plek waar we weten dat de Vader alles in Zijn handen heeft en we ons nergens druk over hoeven te maken.

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. (Psalmen 27:4)

En op deze plek mogen we God leren kennen voor Wie Hij werkelijk is. We mogen ons verbazen over de schoonheid en de heerlijkheid van Zijn liefde. Dat is de plek waar we ons mogen terug trekken en ons mogen richten op de God van hemel en aarde die goed is en vol van genade en liefde.

Dit moeten we leren in ons leven. Gebed is meer dan de maaltijd beginnen of een officieel onderdeel van de kerk liturgie. Gebed is de plek waar we de Vader ontmoeten in Zijn liefde en heerlijkheid. We moeten ons terugtrekken en alleen Zijn met Hem die de bron is voor ons leven. En dan kunnen we sterk staan in ons leven, dan kunnen we de volgende dag gewoon weer terug gaan en de mensen onderwijzen.

This entry was posted in 19 Psalmen, 40 Matheus, 43 Johannes. Bookmark the permalink.