De waarheid horen

Johannes 7

50 Nicodemus, die ‘s nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: 51 Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? 52 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. (Johannes 7:50-52)

Nicodemus die eerder met Jezus had gesproken, verdedigt hier Jezus. Jezus had hem verteld over de Geest van God die in ons kan komen wonen om een nieuw leven te leven. Blijkbaar had dit hem aangeraakt en zag hij wat in Jezus dat de andere leiders niet in Hem zagen. Hij probeert met logica de leiders te overtuigen om Jezus een kans te geven.

Maar zelfs logica kan de blindheid van de geestelijke leiders niet bewegen om Jezus serieus te benaderen. Er is maar een manier om Jezus serieus te nemen en dat is zoeken naar de waarheid. En in de bijbel is daar een mooi voorbeeld van, de joden in Berea.

11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. 12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. (Handelingen 17:11-12)

De waarheid vinden is niet zo moeilijk als geleerden soms doen voorkomen. Het evangelie werd gebracht in Berea en ze waren bereid om uit te vinden of het de waarheid is. Ze onderzochten de Schriften, ze zochten naar de juiste weg. En daardoor vonden vele het geloof in Jezus.

Alleen luisteren naar de preek op zondag is niet genoeg, we moeten zoeken naar de waarheid, we moeten verlangen om de waarheid te kennen. We moeten in geloof zoeken naar de weg die God voor ons heeft. Alleen dan kunnen we werkelijk zien en alleen dan kunnen we werkelijk horen.

Vaak zijn wijzelf het probleem en stoppen wij onze oren dicht voor het evangelie uit een andere stroming of van mensen die ons niet aanstaan. We willen de waarheid niet horen als die ergens vandaan komt dat niet in ons leven past.

53 En ieder ging naar zijn huis. (Johannes 7:53)

Hoofdstuk 7 wordt met deze zin afgesloten. Het is een veelzeggende zin. Mensen zijn vol van de discussie, maar uiteindelijk is het voor iedereen een persoonlijke keuze. Iedereen ging naar zijn eigen huis en iedereen heeft daarin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid wat ze doen met de boodschap die Jezus bracht.

This entry was posted in 43 Johannes, 44 Handelingen. Bookmark the permalink.