Leiders van religie

Johannes 7

45 De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en Farizeeën, en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht? 46 De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens. 47 De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid? 48 Heeft iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën? 49 Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. (Johannes 7:45-49)

De dienaars waren naar Jezus gestuurd om het vieze werk op te knappen, dat is Jezus te verwijderen uit de menigte. De joodse leiders konden Jezus niet met logica stoppen en moesten daarom wel geweld gebruiken. Een teken van onmacht. Maar deze dienaars werden gestopt en niet door de discipelen van Jezus, maar door Jezus zelf. Niet met geweld maar door de woorden van Jezus.

De dienaars waren verbaasd over de boodschap die Jezus sprak. Wanneer is het bij ons de laatste keer dat we een preek gehoord hebben en het ons zo aangeraakt heeft dat we van slag waren? Jezus sprak anders, Zijn woorden waren geestelijk, gericht op de geestelijk mens. Zijn woorden raakte niet ons vlees met zijn trots, maar de geest met zijn honger voor vrede.

In de verzen 47-49 kunnen we de religieuze trots op zijn hoogte punt zien. Hier zien we het hart van de religieuze leiders die maar niet kunnen accepteren dat God een andere weg gaat dan zij in gedachten hadden. Soms moeten we gewoon erkennen dat we het fout hebben en proberen de waarheid van God te begrijpen. Alleen als we dit hart hebben kunnen we groeien in de Geest.

In de kerk van Jezus mag er nooit iemand zijn die zo denkt als deze leiders. Wij mogen nooit van onszelf denken dat wij het wel weten, of beter weten dan anderen. Want in de kerk is het de Geest die de waarheid bepaalt en niet wij. En iedereen die de Geest heeft kan dus de waarheid weten. Er is dus nooit iemand die superieur is in zijn kennis van het woord van God.

27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. (1 Johannes 2:27)

De leiders maken het volk uit voor mensen die God niet begrijpen. Ze zijn vervloekt en kunnen de waarheid daarom niet zien. Zij maken van zichzelf de maatstaf voor de religie. En dat moeten wij zien te voorkomen in ons leven. Wij moeten zorgen dat we leren luisteren naar de Geest, alleen dan kunnen we de waarheid zien. Niet onze studie theologie, of onze dagelijks studie van de bijbel is de maatstaf, maar de Geest in ons is de maatstaf voor ons geloof.

This entry was posted in 43 Johannes, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.