Jezus op bezoek

Johannes 7

39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) 40 Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet. 41 Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? 42 Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? 43 Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem. 44 En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem. (Johannes 7:40-44)

Het begint een beetje in eentonig te worden, deze discussie tussen de joden en Jezus. Maar net als Zijn gesprek in hoofdstuk 6, wordt Jezus ook steeds sterker in Zijn bewoording in hoofdstuk 7. De joden voelen zich aangevallen door de persoon Jezus. Als ze in Jezus nu maar een ding konden vinden om Hem aan de kant te zetten.

Soms wou ik dat Jezus nu af en toe ook langs zou komen in onze kerken. Hij zou dan precies de vinger op de pijn plek kunnen leggen. Net als de zeven kerken die Jezus aanspreekt in het Bijbelboek Openbaring. Hij zou ons precies kunnen vertellen wat er aan ons moet veranderen om ons serieuze christenen te laten zijn.

In de kerk zouden er scheuringen komen, mensen die Jezus niet kunnen aannemen omdat het niet volgens hun theologie is en mensen die wel Jezus willen volgen met heel hun leven. Het zou een goede scheuring zijn, want eindelijk wordt het eens duidelijk wie er echt Jezus willen volgen en wie niet. Niet langer kan de mens zelf meer bepalen hoe God denkt, want de Zoon van God is er om de waarheid te laten zien.

En dat is nu precies de reden waarom wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Dus eigenlijk hoeft Jezus helemaal niet op visite te komen. Want Jezus kon maar op een plek tegelijk zijn, maar de Geest die Zijn werk hier op aarde heeft overgenomen leeft in ons en is altijd bij ons. Het moet niet de mens zijn die bepaald wat de waarheid is, maar de Geest van Waarheid die in ons woont zal ons de waarheid openbaren.

Waar de Geest gaat werken komt er verdeeldheid tussen de mensen die God niet kunnen accepteren zoals Hij werkelijk is en de mensen die zich laten leiden door de Geest van God. En dat is wat wij in de hand hebben is ons eigen leven. Wij moeten een keuze maken om te luisteren naar de Geest van God en niet langer naar ons eigen beeld van God. Er moet in ons leven een verdeeldheid komen tussen het vlees en de geest. En het vlees moet sterven en de Geest moet in ons leven. Dat is Jezus in ons, de hoop op heerlijkheid.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.