Het levende water

Johannes 7

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) (Johannes 7:37-39)

Er zijn zoveel beloften in de bijbel over de Heilige Geest, dat het moeilijk is om het evangelie te lezen zonder dit aspect. In het oude testament belooft God vele keren dat Hij Zijn Geest zal uitstorten op ons mensen. In het nieuwe testament zien we dat Jezus wandelt in de kracht van de Heilige Geest en de belofte is dat Hij ons doopt met de Heilige Geest en vuur.

Jezus is hier in discussie met de mensen in Jeruzalem. Er is een hevig debat over Wie Jezus nu is. Sommige mensen willen Jezus echt accepteren als de Messias door God gezonden. Daarom wil Jezus de discussie omzeilen en Zich op deze mensen richten. Laat de rest zich maar zorgen maken over de persoon Jezus, Jezus wil juist zorgen voor de mensen die Hem werkelijk willen vertrouwen.

Tegen hen zegt Hij dat ze bij Hem mogen komen en mogen drinken van het levende water, de Heilige Geest, die in ons binnenste zal vloeien. Johannes legt daarbij uit dat het gaat om de Heilige Geest die zal worden uitgestort als Jezus naar de hemel is gegaan. Het gaat dus om een werkelijke kracht van God die ons leven geeft.

Door de Heilige Geest onderdeel te maken van een drie-eenheid theologie en hem te accepteren als de Geest van God betekend nog niet dat we ook werkelijk het doel van de Heilige Geest in ons leven hebben geaccepteerd. Jezus spreekt zoveel over de kracht van de Heilige Geest dat het een werkelijke kracht in ons leven moet zijn. Het moet het levende water worden dat opspringt als een fontein in ons leven.

Jezus gaat de discussie over Zijn persoon uit de weg door het werkelijke werk van het evangelie te laten zien. Hij wil de mensen laten zien dat ze in Hem een nieuw leven kunnen ontvangen, ze kunnen levend water van Hem ontvangen en ze zullen het werkelijk ervaren.

Er is slechts een voorwaarde om dit te ontvangen en dat is dat we dorstig moeten zijn. Een ieder die verlangt naar de kracht van God in zijn of haar leven zal het ontvangen. Een ieder die dorstig is naar het levende water van God in zijn of haar leven zal het ontvangen. Zijn wij dorstig, verlangen wij naar deze kracht van Jezus in ons leven? Wees dorstig, verlang er naar, het is een werkelijkheid en zonder de Geest is het evangelie niet volmaakt in ons. Jezus zelf nodigt je uit om Zijn Geest te ontvangen, neem het serieus.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.