Komt Jezus nog terug?

Johannes 7

33 Jezus dan zei tegen hen:  Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft. 34 U zult Mij zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen. 35 De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij naartoe gaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? 36 Wat is dit voor een woord dat Hij gezegd heeft: U zult Mij zoeken maar niet vinden; en waar Ik ben, kunt u niet komen? (Johannes 7:33-36)

Wanneer mensen iets niet willen of kunnen aannemen zoekt men naar wegen om het uit de weg te schuiven. Als de waarheid wordt verteld maar we kunnen het niet accepteren steken we er de gek mee of we doen alsof we dom zijn. Het is net als een struisvogel die zijn kop in het zand steekt.

In deze discussie tussen het volk en Jezus is het precies hetzelfde. En natuurlijk weten wij nu hoe het verhaal verder gaat, maar wij staan vaak in dezelfde positie als de joden. Want het hele verhaal is nog niet afgelopen, er is nog een toekomst die wordt beschreven in het bijbelboek Openbaring. Er is nog een toekomst waar wij ook in moeten vertrouwen.

Jezus is duidelijk in Zijn verhaal, dat de Vader Hem gezonden heeft naar de wereld om ons een nieuw leven te geven. Het is nu onze verantwoordelijkheid dat wij Jezus accepteren als het offer voor ons leven. Jezus is maar tijdelijk hier op aarde, dan zal Hij weer terug gaan naar de Vader. Maar de joden willen dit niet accepteren, dit kan niet het plan van God zijn. Jezus kan niet door God gestuurd zijn, dus het is onmogelijk voor Hem om daar ook weer naar terug te gaan.

De joden gaan niet zover dat ze doen alsof ze Jezus niet gehoord hebben. Maar ze laten wel merken dat ze het niet kunnen accepteren. Maar voor ons geldt hetzelfde, luisteren wij ook naar God? Luisteren wij naar Zijn plan voor deze wereld? Volgens mij gaan wij zo ver dat we doen alsof we Hem helemaal niet horen, wij luisteren alleen naar ons eigen verhaal. Wij leven zo comfortabel in ons eigen leven dat we daar eigenlijk God niet bij nodig hebben, die is pas na dit leven van toepassing.

8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Lukas 18:8)

Want als ik dit vers lees (lees vooral de context) dan is de angst die Jezus hier uitspreekt wel erg toepasselijk voor onze tijd. Want waar zijn de christenen die met groot verlangen bidden voor de terugkomst van Jezus? Waar zijn de mensen die vol zijn van Jezus die terug is gegaan naar de Vader om de tijd voor te bereiden waar wij voor gemaakt zijn? Laten wij Jezus ook serieus nemen en verlangen naar Hem en Zijn komst.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.