Religieuze leiders

Johannes 7

30 Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen. 31 En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de Christus komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan Híj gedaan heeft? 32 De Farizeeën hoorden dat de menigte dit over Hem mompelde, en de Farizeeën en de overpriesters stuurden dienaars om Hem te grijpen. 33 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft. (Johannes 7:30-33)

Het mooie hier is dat mensen beginnen te vertrouwen op Jezus. En vaak gebeuren deze veranderingen niet in de leiders van een denominatie maar juist onder de gewone mensen. Jammer genoeg zien we nog steeds dat juist de leiders deze verlangens dood willen maken.

Jezus gaat hier onverstoord door met Zijn preek. De setting van Zijn preek is in hartje Jeruzalem in de tempel, vele mensen komen naar Hem luisteren. Onder Zijn publiek zijn heftige discussies, mensen die in Jezus wel een Messias zien en mensen die er absoluut op tegen zijn. Sommige zijn zo sterk tegen Jezus dat ze Hem willen vermoorden, maar Zijn tijd is nog niet gekomen, Zijn leven is in de handen van de Vader.

Het mooie vind ik vers 31 waarin mensen dus overtuigd raken van Jezus als de Messias. Jezus moet wat met ons doen, we moeten Hem gaan haten of gaan lief hebben. En dat is wat hier gebeurd. Een aantal verzen geleden durfden mensen zich niet openlijk uit te spreken over Jezus, maar nu Jezus hier openlijk Zijn verhaal verteld ziet men geen reden meer om het geheim te houden.

De leiders vinden het genoeg, dit kan zo niet doorgaan en sturen dienaars op Jezus af om Hem op te pakken. Blijkbaar hebben ze die autoriteit als geestelijke leiders. Het is een beeld van dwaalleraars, van geestelijke krampachtigheid en religieuze trots. Het is zo duidelijk dat zij de regels van God bepalen en niet God zelf.

Maar Jezus laat hen weten dat ze nog even moeten wachten met Hem op te pakken, want voor een korte tijd is Hij nog hier onder de mensen. De geestelijke leiders bepalen niet wanneer het de tijd voor Jezus is om te stoppen, het is de Vader. Want wanneer de tijd komt dan gaat Jezus terug naar de Vader.

We zijn niet afhankelijk van geestelijke leiders. We moeten wel onderdanig zijn aan de leiders maar onze geestelijke groei moet niet van hen afhankelijk zijn. Als we zien dat het vertrouwen in ons aan het groeien is moeten we afhankelijk zijn van de Vader. Hij bepaalt onze tijd en Hij bepaalt onze weg. Maar blijf groeien, blijf zoeken naar Hem, laat je niet leiden door mensen maar door de Geest van God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.