Ik ken Hem

Johannes 7

25 Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden: Is Hij het niet Die zij proberen te doden? 26 En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat Híj werkelijk de Christus is? 27 Maar van Hém weten wij waar Hij vandaan komt; wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar Hij vandaan komt. 28 Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, maar u weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent u niet. 29 Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden. (Johannes 7:25-29)

De mensen die Jeruzalem bezochten voor het feest wisten niet dat de leiders Jezus werkelijk wilden vermoorden. Maar de mensen die in Jeruzalem woonden wisten wel degelijk waar de joodse leiders het over hebben. Jezus was zo gehaat door de leiders dat ze Hem uit de weg wilden werken.

Het verbaasden de inwoners van Jeruzalem dat Jezus gewoon vrij kon spreken in de tempel. Het verbaasd hen zoveel dat ze beginnen te twijfelen of de leiders Jezus nog wel haatten. Het feit dat Jezus nog steeds niet is opgepakt, wakkert de discussie aan onder de hoorders over de persoon Jezus. Is Hij dan misschien werkelijk de Messias?

De rest van hoofdstuk 7 gaat over deze discussie over de persoon Jezus. Een discussie die de joodse leiders liever niet voeren, ze willen het hoofdstuk Jezus afsluiten. Hij kan onmogelijk de Christus zijn, want wij kennen Hem, wij weten waar Hij vandaan komt? En met de echte Messias is dat niet zo. Het beeld dat de mensen hebben van de Messias klopt niet met de persoon Jezus.

Jezus lijkt in eerste instantie de mensen gelijk te geven, men weet inderdaad waar Jezus vandaan komt. Maar Jezus draait het hele verhaal om, Hij wil de aandacht niet op Zichzelf richten maar op de Vader die Hem gezonden heeft. De mensen mogen Hem dan wel kennen en zelfs weten waar Hij vandaan komt, maar de Vader kennen ze niet. Hem die ze eigenlijk zouden moeten kennen, zelfs voordat Jezus kwam, kennen ze niet.

Misschien passen de werken van God niet in ons beeld van Hem zoals Jezus niet paste in het beeld van de joden. Daarom is het zo belangrijk dat we God leren kennen. We moeten de Vader leren kennen in Wie Hij werkelijk is zodat we niet verbaasd zijn over wat Hij doet in ons leven. We kunnen discussiëren over wat God wel of niet is, maar het heeft geen zin zolang we Hem niet kennen.

 

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.