Rechtvaardig oordelen

Johannes 7

21 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Eén werk heb Ik gedaan en u verwondert u allen. 22 Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven – niet dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen – en u besnijdt iemand op de sabbat. 23 Als een mens de besnijdenis ontvangt op de sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen Mij, omdat Ik een heel mens gezond gemaakt heb op de sabbat? 24 Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. (Johannes 7:21-24)

De joden zochten een reden om Jezus te doden. En in deze verzen geeft Jezus een antwoordt op een van die redenen. Want in vers 20, laten de mensen Jezus weten dat Hij met een demon bezeten is, want de achterdocht over mensen die Hem willen vermoorden is nergens op gebaseerd. Ook al lijkt vers 21 en verder daar niet op te reageren, het antwoord van Jezus is er wel degelijk er op gericht om die mensen die Hem willen doden te laten zien dat Hij hun harten kent.

Jezus heeft gewerkt op de sabbat. Hij heeft in de kracht van God iemand genezen en de joodse leiders zijn daar verbolgen over. ‘Hoe kan deze man dat op de sabbat doen, Hij houdt zich niet aan onze wetten.’

Jezus geeft een verdediging. De joden doen ook de besnijdenis op de sabbat om Moses (eigenlijk de vaderen) te gehoorzamen. De besnijdenis staat op dat moment boven de wet over de rustdag. De joden willen zeker zijn dat hun kinderen onderdeel worden van het testament met de God van Abraham.

Men geeft de besnijdenis om het kind onderdeel te maken van het volk van God. Men wil het beste voor het kind en daarom geeft men de besnijdenis ook al is het sabbat. En daarom begrijpt Jezus niet dat men niet een genezing kan accepteren op de sabbat. Want zoals de besnijdenis er is voor het goed van de kinderen , zo is er de genezing voor het goed van de mens.

Er zijn wel degelijk mensen die Jezus willen vermoorden, en ze zoeken naar redenen. En Jezus wil hier aangeven dat de redenen ongegrond zijn. Jezus wil de mensen laten zien dat ze niet moeten oordelen met hun emoties van boosheid. Misschien kunnen ze Jezus niet begrijpen, misschien is het allemaal een beetje teveel, maar oordeel tenminste rechtvaardig.

Soms zijn we als mensen zo bevooroordeeld door onze emoties. We zijn boos of achterdochtig, we kunnen de woorden die we horen over God maar niet accepteren en veroordelen mensen op basis van wat we zien. Maar Jezus laat ons weten dat we rechtvaardig moeten oordelen, gebaseerd op onze vrees voor de Vader. Wees rechtvaardig en zoek de waarheid in God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.