Gods eer zoeken

Johannes 7

18 Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem. 19 Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u Mij te doden? 20 De menigte antwoordde en zei: U bent door een demon bezeten; wie probeert U te doden? (Johannes 7:18-20)

Als prediker moeten we maar uit een motivatie spreken en dat is God verheerlijken door de woorden die wij spreken. Zo gauw we spreken om onszelf op de voorgrond te zetten gaan we de fout in en is er geen rechtvaardigheid in ons. Dit geldt trouwens voor heel ons leven, wij moeten in alles voor ons leven de eer van God zoeken. Wij moeten daden doen die Hem verheerlijken.

Dit vraagt om een verandering in ons denken. Niet langer richten we ons op hoe mensen over ons denken, hoe wij ons moeten presenteren om onze status hoog te houden. De bron van ons denken wordt hoe wij God kunnen verheerlijken door ons leven, in alles wat we doen. Dan zal er geen ongerechtigheid in ons zijn.

Er waren blijkbaar mensen die Jezus wilden vermoorden. Zij vonden zijn daden niet goed, tegen de wet van Mozes. Zij baseerden zich op de voorschriften die Mozes heeft gegeven. Maar Jezus wil daarover iets zeggen, Hij wil de mensen duidelijk maken dat het om het hart gaat waarmee wij leven. Wij moeten zoeken naar de weg hoe wij God kunnen verheerlijken met ons leven, dat zal ons rechtvaardig maken.

De joden proberen naar de wet te leven, maar zonder te zoeken naar het verheerlijken van God. Jezus geeft aan dat er niemand is onder de joden die de wet heeft gehouden, ze zijn allemaal schuldig aan het breken van de wet. Daarom vraagt Hij Zich af waarom Hij juist het doodvonnis krijgt.

Als reactie hierop krijgt Hij een vrij heftig antwoord. Jezus is achterdochtig, deze gedachte is nergens op gebaseerd, niemand heeft de intentie om Jezus te doden. Ik denk dat men zo’n heftig antwoord nodig heeft om ze zichzelf te willen beschermen. Ze dichten Jezus toe dat Hij luistert naar de duivel, zodat hun eigen gedachten niet worden geopenbaard.

En dat is precies de boodschap van Jezus. Als we werkelijk God alle eer willen geven, dan hoeven we ons niet in zoveel bochten te wringen om onszelf te verdedigen. Als we God alle eer geven dan Zijn onze woorden puur en onze daden rechtvaardig.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.