Onderwijs van de Vader

Johannes 7

14 Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. 15 En de Joden verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij de Schriften zonder onderwezen te zijn? 16 Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft. 17 Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. (Johannes 7:14-17)

Halverwege het feest is het de tijd voor Jezus om in het openbaar te treden. En Hij ging onderwijzen. Dat is alles wat Hij kan doen, Hij kan de harten van de mensen niet veranderen, Hij kan alleen de mensen wijzen op God de Vader. De mens moet tot Jezus komen en dan zal Hij ons hart veranderen.

Het onderwijs dat Jezus brengt is anders, het alsof Hij de Vader kent en weet wat het verlangen is van de Vader. Het valt Zijn hoorders op dat Jezus onderwijst zonder dat Hijzelf ooit is onderwezen. Maar Jezus laat Zijn hoorders weten dat Hij onderwijs heeft ontvangen van de auteur van de schriften.

En dan weer maakt Jezus hetzelfde punt dat Johannes in hoofdstuk 6 ook al heeft besproken. Als iemand verlangt om de wil van de Vader te doen zal diegene zien dat Jezus de waarheid spreekt. En dit is een punt waar niemand iets tegenin kan brengen, het staat als een huis. Als wij werkelijk God willen dienen, Zijn wil willen doen, komen we uit bij Jezus en de waarheid.

En dit is een bemoedigende boodschap, die ons moet sterken in ons verlangen om Gods wil te doen en Zijn waarheid te kennen. De waarheid kennen is niet moeilijk zoals we soms denken. De bijbel (de schriften) leren begrijpen is niet zo moeilijk als de joodse leiders ons wil doen geloven. Want Jezus en de Vader willen ons laten weten dat als wij zoeken we zullen vinden, als we vragen dan zullen we antwoord krijgen.

Het is een leugen dat de Vader ingewikkeld is. Het is niet moeilijk om de waarheid te kennen. Jezus had geen onderwijs van een mens nodig, Hij had de Vader nodig. En zo ook wij, wij kunnen de waarheid kennen als we naar de Vader gaan en het van Hem verlangen. En dan zullen we zien dat Jezus de waarheid sprak. De Vader wil het ons openbaren, er ligt geen mysterieus, intellectuele sluier over het woord van God alleen een geestelijke sluier.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.