Controversieel

Johannes 7

10 Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij ook Zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. 11 De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden: Waar is Hij? 12 En er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de menigte. 13 Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de Joden. (Johannes 7:10-13)

Jezus was en is een controversieel persoon. Als Hij is wie Hij zegt dat Hij is, dan laat dat weinig ruimte over voor eigen interpretatie. Onze wil en onze verlangens worden zogezegd aan de kant geschoven door de persoon Jezus. Hij is alles omvattend en levens bepalend. Het enige wat er over blijft voor ons, is hoe wij de Vader lief kunnen hebben in ons leven en hoe we onze naaste lief kunnen hebben als onszelf. Dat is onze taak in ons leven.

De joodse leiders hadden zichzelf levens bepalend gemaakt. Zij bepaalde het leven van alle joden. Zij schreven de wetten voor, zij bepaalde wat goed of slecht was. Ook al gebruikte ze daarbij het woord van God, dat betekend niet dat God er achter stond.

Het feest is belangrijk voor een jood. Zeker voor een jood die zeer serieus bezig is met zijn geloof. Het is dus meer dan normaal dat Jezus naar dit feest zou gaan. En de joden hebben het dus ook allemaal over Hem, of het nu in goede zin is of in slechte zin. Maar niemand durfde in het openbaar over Jezus te praten uit angst voor de joodse leiders.

Dit is niet erg, dit is hoe het moet zijn. Jezus moet een controversieel persoon zijn anders krijgen we gewoon nog een religie er bij. Het scenario dat hier geschetst wordt, zou een normaal scenario voor ons christenen moeten zijn. En Jezus weet wat er aan de hand is, maar Hij wil er geen gebruik van maken zoals wij er gebruik van zouden maken. Wij zouden onze positie sterker maken door het debat aan te gaan, maar Jezus verbergt Zich voor de menigte.

Ons leven moet ook controversieel zijn. Niet omdat we gekke dingen doen, op de voorgrond willen treden of extreem zijn in wat we doen. Maar omdat we erkennen dat er maar een weg is en dat Jezus. Ons leven moet niet worden bepaald door onze cultuur maar door de cultuur van het koninkrijk der hemelen.

Jezus is de Zoon van God die een nieuw leven aan de wereld wil geven. Jezus was en is aanwezig zodat mensen moeten kiezen voor of tegen Hem. Jezus was en is controversieel omdat er geen middenweg is bij Jezus. Of we moeten helemaal Jezus volgen of helemaal niet. Laat Jezus controversieel zijn in jouw leven. Kies duidelijk voor Hem, door Hem de Heer van je leven te laten zijn. Hij moet alles zijn voor jouw leven, alleen dan is Hij controversieel in jouw leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.