Gehaat door de wereld

Johannes 7

6 Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. 7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. 8 Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, want Mijn tijd is nog niet vervuld. 9 En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in Galilea. (Johannes 7:6-9)

Het antwoord dat Jezus Zijn broers geeft is direct, Hij beantwoord eerlijk hun vraag. Zijn broers twijfelen aan de oprechtheid van Jezus en willen dat Hij Zich in gevaarlijk gebied begeeft om Zijn oprechtheid te bewijzen. Maar Jezus laat Zijn broers weten dat het nog niet zover is, omdat Hij weet wat Zijn toekomst is.

De broers hoeven zich nergens zorgen over te maken, zij kunnen gaan en staan waar ze willen. De wereld haat hen niet, omdat ze met de wereld mee gaan. Maar Jezus wordt wel gehaat omdat het de wereld een spiegel voor houdt waar men liever niet in kijkt. En vandaag de dag is het nog steeds hetzelfde verhaal. Als wij de wereld willen wijzen op hun morele en geestelijke positie worden we al snel gehaat. Mensen willen niet geconfronteerd met hun zonden, ze willen hun daden niet zien als zonden.

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. (Johannes 3:19)

En hoe sterker het licht dat Jezus schijnt hoe sterker de haat zal groeien in hun hart. Ze willen hun verkeerde werken niet loslaten. En vele van ons willen onze verkeerde werken ook niet loslaten. Als Jezus hier zou zijn, zouden wij Hem ook haten? Soms ben ik bang van wel. De joden waar zeer religieus en hielden zich aan allerlei wetten en toch waren hun werken niet goed genoeg.

Jezus laat Zich niet overhalen om Zichzelf toch maar te bewijzen. Hij weet wat Zijn toekomst is en daar blijft Hij aan vasthouden. Hij wil het plan van God niet een handje helpen, Hij hoeft Zich niet te bewijzen. Zijn doel is niet om de wereld te overtuigen dat Hij de Zoon van God is, alles wat Hij wil doen is de Zoon van God zijn. Alles wat Hij wil doen is het plan van God te volmaken.

Wij hoeven de wereld niet te bewijzen dat God bestaat, wij hoeven de wereld niet te overtuigen dat er een hemel of een hel is. Alles wat wij moeten doen is leven als een echte Christen vol van de Geest van God, zoals Jezus leefde hier op aarde. Want dan zijn wij een licht in deze wereld dat of gehaat of geliefd zal worden. Dan worden we niet geleid door onze broers of zussen, maar worden we geleid door de wil van God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.