Op de man af

Johannes 6

41 De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. 42 En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? 43 Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar. 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:41-44)

De mensen zijn op zoek naar het manna dat uit de hemel komt. Jezus is nu niet echt dat manna waar ze op hoopten. Dit morren van deze mensen moeten we niet zien alsof ze denken dat Jezus hier zijn eigen lichaam aanbiedt. De mensen beginnen wel te begrijpen wat Jezus wil duidelijk maken, maar ze morren omdat dit niet het antwoord is waar ze op zitten te wachten.

Het punt dat Jezus wil maken is dat de mensen Hem moeten volgen in alles en dat is het probleem voor deze mensen. Ze zijn allemaal joden die vanaf hun geboorte het geloof hebben meegekregen en Jezus komt nu met een heel nieuw verhaal. De mensen zitten te wachten op de vervulling van de beloften die God heeft gedaan, maar ze kunnen maar niet begrijpen dat dit de vervulling is die God bedoelde.

De joden proberen de persoon Jezus aan te vallen. Wie kan deze Jezus nu zijn, Hij is de zoon van Jozef een timmerman. Men probeert de boodschap onderuit te halen door de persoon ‘Jezus’ zwart te maken. Maar op deze manier zien we weer dat het de mensen niet gaat om God gaat, maar om hun eigen theologie.

Want nog steeds blijft het antwoord van Jezus: ‘Het maakt me niet uit of jullie mijn woorden nu wel of niet willen aannemen. Een ieder die echt de God van Abraham, Izak en Jakob wil dienen komt vanzelf bij mij uit.’ (mijn eigen versie)

Deze tactiek die de joden gebruiken is de tactiek die wij nog steeds gebruiken. Wij zullen niet snel iets aannemen van mensen die charismatisch zijn of juist niet. Wij filteren onze eigen waarheid en luisteren juist naar die mensen die bij onze groep horen. Maar als wij echt de waarheid willen kunnen wij die overal horen in elke kerkgenootschap. Want de Vader zal het ons geven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.