Jezus houdt ons vast

Johannes 6

38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:38-40)

Misschien op het eerste gezicht zien we het pareltje in deze verzen niet direct. De discussie is vrij heet, de joden zitten vast aan dit leven en Jezus roept ons op om het nieuwe leven te zoeken. En die discussie lijkt maar geen einde te hebben, ze lijken het punt van Jezus maar niet te begrijpen. En in die discussie zijn er veel momenten dat Jezus het hart van God openbaart.

Want Jezus laat ons hier wel even weten wat Zijn taak is, wat de Vader van Hem verlangt. En dat heeft alles met ons te maken, de kinderen van God. Jezus is naar de aarde gekomen om een nieuw koninkrijk te beginnen. En een ieder die echt naar God verlangt zal dit koninkrijk vinden en zal Jezus vinden als hun Heer. Op die manier zal de Vader ons aan Jezus geven. Wij zijn Jezus’ verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid van Jezus is dat Hij ons niet verloren laat gaan, maar op laat staan in de laatste dag. Jezus is nu verantwoordelijk voor ons, Hij moet ons vasthouden en dicht bij de Vader houden. In het koninkrijk der hemelen kunnen alleen mensen zijn die echt de Vader zoeken, mensen die door de Vader bij Jezus zijn gebracht. En in dit koninkrijk worden wij vastgehouden door Jezus om ons rein te maken voor die laatste dag.

Dit moet ons zoveel vertrouwen geven in Jezus. Wat Jezus in al die verzen duidelijk probeert te maken laat Hij ons hier heel duidelijk weten. Het is Jezus die voor ons verantwoordelijk wordt op het moment dat wij Hem erkennen als de Heer van ons leven. Wij Zijn geborgen in Hem als wij Hem als het brood des levens accepteren. Hij wordt de kracht van ons leven om ons te bewaren voor die laatste dag.

Onze enige verantwoordelijkheid is te geloven, niet zoals het geloof van vandaag de dag. Een geloof dat we erven van onze ouders, kan nooit een echt geloof zijn. Alleen als wij de waarheid zelf proberen te zoeken en daarbij Jezus als onze Heer vinden, dan hebben wij echt vertrouwen. En dan zal Jezus ons echt vasthouden tot die laatste dag, dat wij leven tot in het eeuwige leven. Dit moet ons vertrouwen geven op Hem die ons vasthoudt.

Maar de joden zien deze mooie openbaring niet, ze kunnen er nog niet over uit dat ze er naast zitten. Want als ze Jezus echt moeten gaan geloven dan moeten ze hun eigen religie bijstellen en dat is moeilijk. Zien wij nog wel de pareltjes die God aan ons wil openbaren, lezen wij de bijbel nog wel met een hart dat open is voor de waarheid? Maar Jezus garandeert ons dat als wij echt de waarheid zoeken, wij die zullen vinden. Hier moeten wij ons aan vasthouden en mee aan het werk gaan.

6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeen 11:6)

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.