Echt zoeken geeft geloof

Johannes 6

36 Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. 37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. 38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. (Johannes 6:36-38)

Het is zo duidelijk, als we alleen maar echt God zoeken zoals een Simeon of een Anna dan zouden we weten dat Jezus door de Vader is gezonden. We zouden het weten als we Hem zien. Helaas zoeken deze mensen iets anders en kunnen ze Jezus niet zien. Maar Jezus maakt Zich niet bezorgd over wie Hem nu wel of niet gelooft, Hij weet dat alles in de handen van de Vader is.

Alles wat Jezus hier op aarde kwam doen is de wil van de Vader. In tegenstelling tot de mensen om Hem heen laat Hij Zich niet verleiden tot politieke spelletjes om maar zoveel mogelijk volgelingen te krijgen. Hij doet de wonderbare spijziging niet om kiezers te winnen, maar om het hart van God te openbaren aan de mensen.

En dat is de sleutel van een echt geloof, een relatie met de Vader. De sleutel naar de hele waarheid is een nederig leven voor de God van hemel en aarde. Wij hoeven niet bezorgd te zijn over onze eigen religie of tradities, wij hoeven daar niet voor te vechten. God is degene die ons geloof puur houdt en niet wijzelf. God is degene die ons echt onderwijst in de waarheid.

In sommige tradities wordt verteld dat wij niet kunnen geloven tenzij God ons daar brengt. Dat klinkt heel vroom maar dat is niet wat Jezus ons hier wil vertellen. Want als we dit in de context van het hele hoofdstuk lezen, dan zien we dat Jezus iedereen oproept om de waarheid te zoeken, het hemelse voedsel. Deze oproep zou nutteloos zijn als we toch alleen maar kunnen geloven door de willekeur van God.

Jezus wil ons vertellen dat Hij Zich geen zorgen maakt over wie Hem wel of niet zal vinden. Hij weet dat als wij werkelijk zoeken dat de Vader ons naar Hem zal brengen. De Vader ziet ons hart en ons verlangen, en zij die werkelijk verlangen naar de waarheid zullen Jezus vinden. Voor mij is dit de reden dat er veel moslims zijn die Jezus vinden, omdat ze de waarheid zoeken.

Christen wordt je niet door geboorte, maar door de Vader die ons de wedergeboorte geeft. Als wij Hem serieus nemen zullen we de waarheid vinden. De Vader zal ons altijd naar de waarheid leiden als wij het van Hem verlangen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.