Welk manna?

Johannes 6

30 Zij zeiden dan tegen Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor werk verricht U? 31 Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. (Johannes 6:30-31)

Waar halen de mensen opeens het voorbeeld van dat manna vandaan? Jezus vraagt van hen dat ze hun leven in Zijn handen geven, dat ze Hem erkennen als de Heer van hun leven. Hij vraagt niet of ze in een gekruisigde Jezus willen geloven, maar in de Jezus die God naar de aarde heeft gezonden. De Jezus die hen een nieuw leven wil geven. Waarom hebben de mensen het dan over het manna?

We moeten een aantal verzen terug lezen. Jezus heeft de mensen opgeroepen om niet langer te werken voor het voedsel hier op aarde, maar voor het voedsel dat God uit de hemel geeft. En Jezus presenteert zichzelf als dat voedsel dat uit de hemel komt. De mensen moeten Hem ‘eten’, met andere woorden: ‘ze moeten leven door Zijn leiding en woord, Jezus moet de Heer en Koning van hun hart worden.’

Voedsel is er om te leven en Jezus wil ons echt leven geven door dit hemelse voedsel dat Hij geeft. Het leven van Jezus is het werkelijke leven hier op aarde. Maar de mensen denken het voorbeeld van manna hierop toe te kunnen passen. Slim genoeg willen ze het eten dat de Israëlieten in de woestijn kregen gebruiken om Jezus te laten zien dat ze nog steeds op het andere voedsel zitten te wachten.

Jezus probeert de mensen juist te laten zien dat het werkelijke leven een geestelijk leven is. Het werkelijke leven zit hem juist in het leven en de woorden die Jezus geeft. Voor de mensen staat het manna voorop en dan komt de rest, misschien. Het is net als in de woestijn, de mensen zoeken alleen de hand van God in de problemen die ze tegen komen, maar ze zoeken niet het hart van God.

7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. (Psalm 103)

En ook deze joden zoeken niet het verlangen van God maar de hand van God. En dat is het verschil tussen Mozes en de rest van het volk. En dat is het verschil tussen een echte christen en een christen die zo heet omdat hij de voordelen van het christendom wil gebruiken.

Hoe religieus het manna ook klinkt het is weer een truck om van de waarheid af te komen. We moeten Jezus helemaal in ons leven toelaten om werkelijk het geestelijke leven te kunnen leven.

This entry was posted in 19 Psalmen, 43 Johannes. Bookmark the permalink.