Wat is geloven in Jezus?

Johannes 6

27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. 28 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? 29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. (Johannes 6:27-29)

Wanneer iets verzegeld is dan laat degene die zijn zegel er op zet weten dat dit waarachtig en zeker is. Het kan niet meer omgedraaid worden, hij is vast besloten in zijn besluit. En dat is het geval met de beslissing die de Vader genomen heeft met Jezus. De God van hemel en aarde, heeft besloten om Jezus naar ons toe te sturen als de enige redding in ons leven. Wij moeten het hele werk van Jezus aannemen als onze redding.

Jezus had de mensen er op gewezen dat ze niet moeten vechten voor hun aardse verlangens, maar dat ze moeten zoeken naar het voedsel dat Jezus geeft. Want dit is de enige weg die de Vader heeft gegeven. De mensen reageren daar op met de vraag wat ze dan moeten doen. ‘Hoe doen we dat, wat U zegt dat wij moeten doen?’

En zo kan ook de vraag in ons naar boven komen als antwoord op de overdenking van gisteren. Hoe veranderen we dan ons leven zodat we niet meer hard werken voor geld en entertainment? En Jezus geeft als antwoord dat we moeten vertrouwen op Jezus, dat we alles in ons leven moeten baseren op Hem.

Nu kan er verwarring ontstaan in ons denken, omdat wij er heilig van overtuigd zijn dat we geloven in Jezus. Wij zijn toch christenen? En toch is het Jezus hier die de twee dingen tegenover elkaar zet. Hard werken voor onze aardse verlangens of hard werken voor het hemelse voedsel.

Wij moeten begrijpen wat het betekend om te geloven in Jezus. Als wij werkelijk gaan vertrouwen in Jezus, dan accepteren wij Zijn hele werk voor ons leven. Wij geloven alleen maar in de Jezus die gekruisigd is en opgestaan uit de dood voor onze zonden. Maar wij vertrouwen niet in het hele werk dat Jezus wil doen voor ons. Wij moeten al de woorden van Jezus serieus nemen in ons leven.

De drie jaar dat Jezus rondwandelde hier op aarde heeft Hij het nieuwe koninkrijk willen laten zien aan Zijn discipelen en aan ons. Als wij werkelijk Hem willen accepteren als de Zoon van God moeten wij ons leven staven aan Zijn woorden. Niet langer alleen het kruis voor onze zonden, maar alles waar Hij voor is gestorven. Geloven is het vertrouwen op het hele werk en verlangen van Jezus in ons leven. En dit is de enige weg die God ook ons heeft gegeven, er is geen andere.

 

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.