Werk niet voor je portemonnee

Johannes 6

25 En toen zij Hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen Hem: Rabbi, wanneer bent U hier gekomen? 26 Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. 27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. (Johannes 6:25-27)

Dat zoveel mensen meedoen aan een loterij laat twee dingen zien. We hebben behoefte aan voorziening in ons leven en we willen dat zo makkelijk mogelijk. De mensen lopen achter Jezus aan omdat Hij daar blijkbaar in kan voorzien, Hij heeft hen te eten gegeven. Het is de druk om te leven die mensen doet zoeken naar voedsel.

Nu is onze maatschappij er nog erger aan toe. Bij mensen die elke dag moeten werken voor een euro en zich elke keer weer af moeten vragen wat ze kunnen eten begrijp ik dat ze zich zorgen maken. Maar wij maken ons zorgen om hele andere dingen. Wij werken niet eens meer voor voedsel maar wij maken ons zorgen hoe wij de volgende telefoon of kabel rekening moeten betalen en hoe ver we dit jaar op vakantie kunnen.

Jezus wil het hart van God laten zien en dat doet Hij vooral door de werken die Hij doet. De tekenen zijn het hart van God geopenbaard. Ook het teken van de vermenigvuldiging van het brood is een teken om de mensen te laten zien wat God voor ons wil doen. Maar jammer genoeg zoeken de mensen niet de God van die tekenen, maar zoeken ze de verzadiging van hun maag.

In onze maatschappij moet Jezus ook wat toevoegen aan ons leven. Wij zoeken Jezus niet omdat we Hem willen leren kennen en ons hele leven aan Hem wil geven. We erkennen Hem als Heer om hele andere redenen. Wij blijven druk met onze portemonnee, we blijven druk met de entertainment van deze wereld en daar plakken we Jezus nog bij. En we weten dat het verkeerd is, maar toch gaan we er mee door.

De woorden die Jezus hier sprak die staan nog steeds als een huis. Werk niet langer voor de vervulling van onze wereldse verlangens, maar werk voor het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Het voedsel dat Jezus ons wil geven. En in ons hart weten we drommels goed aan welke kant we staan. Maar Jezus heeft niets aan een antwoord dat begint met ‘Maar…’ Wij moeten kiezen om dat voedsel te zoeken dat Jezus ons geeft.

Wees niet langer hypocriet door een excuus te verzinnen voor de riante positie waar wij ons in bevinden. Jezus is duidelijk, kom niet (op zondag) naar mij toe omdat ik nu eenmaal in je leven hoor, maar kom naar mij omdat je verlangt naar het voedsel dat ik je kan geven. Kom naar mij toe omdat je God wil kennen in jouw leven. Het wordt tijd dat wij ons leven veranderen en werkelijk Christen zijn.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.