Blind

Johannes 6

22 De volgende dag zag de menigte, die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan dat ene waar Zijn discipelen in gegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren. 23 Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden nadat de Heere gedankt had. 24 Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook Zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Kapernaüm om Jezus te zoeken. (Johannes 6:22-24)

Misschien een rare titel bij dit Bijbelgedeelte, maar ik hoop duidelijk te maken waar we hier naar aan het kijken zijn. De afgelopen twee dagen hebben we als ingewijde kunnen zien wat het verschil was tussen de discipelen en Jezus. Jezus die een persoonlijke relatie heeft met de Vader en daaruit leeft hier op aarde. En dat die persoonlijke relatie de kracht is van Zijn werken hier op aarde.

De mensen zien dat niet, ze kijken als buitenstaanders naar Jezus en de discipelen. Ze zijn blind in hun zoektocht naar redding en verlossing. Hun ogen zijn verblind door het verlangen naar verlossing zoals zij dat willen. En dat is de reden waarom er zoveel vraagtekens in de mensen naar boven komen. Ze vragen zich af waar Jezus is gebleven en wat er nu allemaal gebeurd is.

Het is meer een zoektocht naar sensatie gevoed door nieuwsgierigheid. En natuurlijk wat Jezus doet is niet gangbaar voor die tijd of voor onze tijd. Het is bijzonder, het zou voorpagina nieuws zijn in onze tijd. En dat is nu precies wat ik bedoel met blindheid. Het kijken naar Jezus met de ogen van nieuwswaarde (of het bijzonder is) maakt ons blind voor de werkelijke boodschap die Jezus wil geven.

Want wat gebeurd er als het bijzondere normaal is geworden, dan zoekt men niet meer. Jezus is op zoek naar mensen die God zoeken en niet Zijn werken. Deze mensen gaan op onderzoek uit naar de bijzondere persoon Jezus die zoveel bijzondere dingen doet. Maar Jezus wil dat de mensen vertrouwen in Hem als de Zoon van God die redding bracht. Jezus wil dat de mensen niet Zijn werken zoeken maar  Hem of Zijn Vader.

Wat wij in deze verzen zien is een blinde menigte die de verkeerde Jezus zoekt. Ze zoeken de sensationele Jezus die over water kan lopen en brood kan vermenigvuldigen. In onze tijd zijn er ook duizenden verkeerde redenen om Jezus te zoeken Veel christenen zoeken Jezus om in de hemel te komen of om hun problemen op te lossen. Maar zoeken wij ook Jezus omdat we nu ons hele leven in Zijn handen willen leggen, in vertrouwen op Zijn liefde? Wat is de plaats van Jezus in ons leven? Als Hij er even niet schijnt te zijn, vertrouwen we dan nog steeds op Hem voor dit leven hier op aarde?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.