Wat wij met Gods kracht kunnen bereiken

Johannes 6

19 En toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd. 20 Maar Hij zei tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd. 21 Zij wilden Hem dan in het schip nemen, en meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren. (Johannes 6:19-21)

Gisteren heb ik geschreven over de discipelen die naar beneden gingen om te varen en Jezus die juist de berg op ging om met de Vader te spreken. De discipelen gingen in eigen kracht verder, maar Jezus bezocht de bron van Zijn kracht.

Toen de discipelen eenmaal in de boot waren begon het te stormen. Zul je net zien, probeer je wat in eigen kracht, zit alles tegen. Waarschijnlijk wilden ze naar de andere kant varen, maar door de storm was dat niet mogelijk. Ze waren al een eindje van de kust, maar veel verder kwamen ze niet.

Dan komt het moment dat Jezus daar op de zee loopt en ze bang worden. Maar Jezus loopt daar in de kracht van God over het water naar Zijn discipelen toe. Het is zo’n sterk contrast tussen wat zij proberen te doen in eigen kracht en wat Jezus doet in de kracht van de Schepper van hemel en aarde. Ons leven wordt zo’n raar verhaal als we het allemaal in eigen kracht proberen te doen.

Het contrast is sterk, de discipelen roeien in eigen kracht, maar Jezus loopt daar op het water. Maar het contrast wordt nog sterker in vers 21. In dit vers zien we dat de discipelen Jezus willen helpen door Hem in de boot te nemen. De discipelen zullen Jezus wel even verder helpen naar de andere kant. Maar als we naar de andere helft van dit vers kijken dan gebeurd er iets bijzonders. Op het moment dat Jezus in de boot is zijn ze opeens op de plek van aankomst.

Wij mensen zitten zo raar in elkaar, wij kijken niet meer naar Gods kant van het verhaal. We doen moeilijk over hoe wij ons doel of het doel van het evangelie kunnen bereiken. Jezus veranderde de hele wereld in drie jaar in de kracht van God, waarom zouden wij dat anders doen?

Zoek naar de kracht van God in jouw leven. Het is geen last voor God, het is juist een vreugde voor Hem als wij Hem accepteren als onze Vader die voor ons zorgt. We kunnen zoveel meer bereiken in het koninkrijk van God als we leven als Jezus in de kracht van de Heilige Geest.

6 Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. (Zacharia 4:6)

This entry was posted in 38 Zacharia, 43 Johannes. Bookmark the permalink.