Overvloed

Johannes 6

11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. 12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. 13 Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. (Johannes 6:11-13)

Overdaad schaad, kan nogal eens ons motto zijn. Maar als ik de bijbel lees dan is het vaak God die juist overvloed belooft. Ook de eeuwigheid zal een tijd zijn waarin alles in overvloed zal zijn. God zal de bron zijn en voorzien in alles voor ons. Maar ook nu, als de zegen van God op ons leven ligt dan zegent Hij ons werk en leven in overvloed. Jakob is daar een sterk voorbeeld van, zijn kudde groeide meer dan dat van zijn schoonvader.

Ook hier laat Jezus het hart van de Vader zien. Er zijn zoveel redenen te verzinnen waarom de Vader hier Jezus niet zou antwoorden op Zijn geloof voor het wonder van het brood. ‘Laat de mensen maar naar huis gaan zoals ze gewend zijn.’ Maar zo is het hart van de Vader niet, de Vader kijkt puur naar het geloof van Zijn Zoon. En Jezus kijkt puur naar het hart van de Vader.

De leugens van de duivel zijn er op gericht dat wij de Vader niet kennen zoals Jezus Hem kent. De liefde en de trouw van de Vader voor ons Zijn kinderen zijn zo groot. Het verlangen van de Vader om wonderen in ons leven te doen in overvloed is groot. De Vader verlangt er naar om als een echte Vader Zijn kracht te laten zien aan Zijn kinderen. En Jezus gebruikt het voorbeeld van de aardse vader ook om ons het hart van de hemelse Vader te laten zien.

11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Matheus 7:11)

Er was meer dan genoeg voor iedereen, er waren zelfs twaalf manden met brood over. Misschien voor iedere discipel 1 mand. Maar het wonder van Jezus is in overvloed, iedereen kon eten zoveel men wilde. En discipelen hebben weer een les geleerd van Jezus. Verwacht het van onze hemelse Vader die voor ons wil zorgen in overvloed. Hij wil goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.