Verlangen naar Gods hand

Johannes 6

8 Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: 9 Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? 10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. 11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. (Johannes 6:8-11)

Soms hebben we van die gekke ideeën die helemaal nergens op lijken te slaan. Zoals Andreas hier, die het idee heeft om 5000 mensen te voeden met vijf broden en twee visjes. Gelukkig realiseert hij zelf al snel genoeg dat deze gedachte die even door zijn hoofd flitste niet logisch is. Want wat kan dit weinig eten nu betekenen voor zoveel mensen.

Maar zoals we allemaal al weten zijn het juist deze vijf broden en twee visjes die al deze mensen te eten geeft. Ik denk dat het Andreas even gelukt was om buiten de normale gedachten patroon te denken. Dit was geen grap van hem, maar misschien een foutje dat een goed foutje was. Spontaan uit zijn hart komt Andreas met het antwoord waar Jezus op zat te wachten.

Het zijn juist die momenten dat we even voor paal denken te staan omdat we iets raars denken, die God wil gebruiken. Jezus gebruikt dit moment om een machtig wonder te doen. Wonderen zijn niet logisch, ze zijn te verklaren met onze wetenschap, wonderen zijn het handelen van God. En het moet normaal worden in ons denken, dat wij wonderen van God verwachten. Zoals het normaal was voor Jezus dat de Vader Zijn geloof beantwoordt, zo moet het normaal worden voor ons dat de Vader ons geloof beantwoordt.

Het wordt tijd dat de kerk het weer van de Vader gaat verwachten, anders gaat denken dan we altijd hebben gedaan. Dit is wat de Vader van ons verlangt, dat we wonderen verwachten van Zijn hand. Het denken dat nu als raar wordt bestempeld door de wereld en door veel christenen moet normaal worden.

Wij zouden in zo’n situatie gaan kijken naar een oplossing. Mensen kunnen naar huis gaan om te gaan eten of we houden een collecte. Maar als iemand met het idee komt om God te vragen voor een wonder, zullen we het achterlijk vinden. Waarom zou God een wonder geven als we naar de supermarkt kunnen om brood te kopen?

Jezus wil dat wij anders gaan denken, buiten ons normale patroon. Jezus wil dat we het van de Vader verwachten en zoeken naar Zijn hand in ons leven. Want dan kan God laten zien Wie Hij is aan ons en aan de wereld. Dat is wat Jezus deed en dat is wat wij moeten doen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.