Hemels succes

Johannes 6

14 Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 15 Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen. (Johannes 6:14-15)

Jezus kijkt niet met de ogen van deze wereld. Hij kan koning worden, Hij is populair. En als Hij koning is kan Hij iedereen bereiken met het evangelie van de Vader. Waarom laat Jezus dit niet toe, waarom neemt Hij deze mogelijkheid, deze deur die God blijkbaar voor Hem opent, niet aan? Omdat Hij niet kijkt met de ogen van deze wereld.

Zo vaak zien wij mogelijkheden aan voor open deuren. Maar als die open deuren worden geopend door populariteit dan is het 99 keer uit de 100 zeker niet God. God werkt niet met populariteit, God werkt niet met de termen van deze wereld. God werkt met de kracht van Zijn Heilige Geest. Hij gebruikt juist het minste om het arrogante te schande te zetten.

Jezus wordt populair omdat er eindelijk echt eens wonderen gebeuren. Mensen worden werkelijk genezen en dat zet mensen aan het denken. Deze man kan ons volk redden van de situatie waarin het nu verkeerd. Hij kan ons leiden als een profeet van God. Dit is de man waar wij zo lang op hebben gewacht, deze hebben we nodig.

Maar voor Jezus draait zijn leven om de wil van de Vader. Hij kijkt niet met de ogen van de wereld, maar Hij kijkt met de ogen van het hart van God. God is niet op zoek naar macht hier op aarde, God is op zoek naar mensen die Zijn hart kunnen laten zien aan de wereld. En dat gebeurd meestal niet op tv of andere populaire middelen, dat gebeurd op de plek waar wij zijn.

Jezus houdt Zich verre van elk werelds succes en gaat terug naar de bron van het hemelse succes. Hij gaat terug naar de plek waar alles vandaan komt. Zijn intimiteit met de Vader. In plaats van succes gaat Jezus terug naar de plek waar Hij alleen is met de Vader waar Hij bezig kan zijn met het hart van God. Dat is de plek waar wij de deuren die open lijken te gaan kunnen testen. Op die plek zal de Vader Zijn hart aan ons laten zien.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.