Jezus wil ons denken veranderen

Johannes 6

5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? 6 (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.) 7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. (Johannes 6:5-7)

Als een echte leraar zegt Jezus tegen een van Zijn studenten: ‘We hebben hier een probleem, weet jij de oplossing?’ Natuurlijk weet Jezus zelf de oplossing al, maar zoals het in de tekst staat, wil Hij de hersens van Zijn studenten kraken. Het is een proef om te kijken hoever zij gaan in hun geloof. Nu ze zoveel met Jezus optrekken, is de vraag of ze al beginnen te begrijpen hoe Jezus denkt?

Helaas voor Jezus is het antwoord van Filippus weinig hoopgevend. Jezus zet Filippus wel op het verkeerde been door hem te vragen ‘waar ze brood kunnen kopen.’ Ondanks dat is het een feit dat de discipelen altijd bij Jezus zijn en overal getuigen zijn van wat Hij doet, en Filippus dus verder dan het normale patroon van deze wereld had moeten kijken. Het patroon van deze wereld is: ‘Hoe kom ik aan eten? –> Moet ik kopen. –> Hoeveel geld heb ik? –> Niet genoeg.’

De discipelen wandelen met Jezus zodat hun manier van denken veranderd in dit leven. Wij zien vaak geen oplossing omdat ons manier van denken niet verder gaat dan wat we kunnen zien. Maar Jezus wil juist dat de discipelen anders leren denken. De Bergrede is een van die preken van Jezus waarin Hij ons op andere gedachten wil brengen. Hij wil ons leven veranderen door ons denken te veranderen.

In de Bergrede leren we te leven met ons hart, niet langer na te denken over wat wel of niet mag, maar liefde te doen. In de Bergrede leren we om niet te leven naar de normale gedachten in deze wereld over wat wel of niet goed is, maar om te leven in liefde tot de Vader. In de Bergrede leren we niet langer bezorgd te zijn over dit leven maar te vertrouwen op de liefde van de Vader, die Hij voor ons heeft.

En zo moeten wij ook denken als Jezus deze vraag ons stelt. God is almachtig, God is niet gebonden bij de hulpmiddelen hier op aarde, financieel of wetenschappelijk. God is vol van liefde, Hij kijkt niet met argus ogen naar ons verlangen maar wil ons daarin juist helpen. Als we brood nodig hebben, dan is Hij daar om voor ons te zorgen. Jezus wil ons leren om juist meer van Hem te verwachten, wij zijn geen last voor Hem, wij zijn Zijn vreugde. Als een Vader voor Zijn kind wil zorgen zo wil God voor ons zorgen.

 

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.