Geloven op zijn woord

Johannes 5

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Johannes 5:24)

Dit is eigenlijk net zo’n kernachtig vers als Johannes 3:16, het laat in een zin zien hoe ons leven kan overgaan van dood naar leven. Jammer genoeg zijn de meeste mensen er niet van overtuigd dat ze dood zijn, ze denken springlevend te zijn. Maar voor de bijbel zijn wij dood wanneer wij ons eigen leven niet in de hand hebben. Als ons leven wordt gedomineerd door de leugen van de duivel. Want dan leven we in een leven gecreëerd door het kwaad, de verdoemenis.

Het beeld dat satan heeft gevormd in de wereld is een grote leugen. In deze leugen zijn we ver van het kennen van God en weten we dus niet hoe lief Hij ons heeft. De meesten willen graag in deze leugen blijven leven ook al weten ze dat de toekomst van dit leven verdoemenis is, een leven zonder God.

Het punt van omkeer wordt in dit vers gelegd op het moment dat we de waarheid van Jezus horen en er op vertrouwen dat het de Vader in de hemel is die Jezus gezonden heeft. Het moment dat we er op VERTROUWEN dat ons leven een nieuw leven is geworden in Jezus. Dat Jezus in ons leeft en onze kracht is.

Een ding is zeker, we moeten luisteren naar de waarheid die Jezus spreekt en er op vertrouwen dat het de Vader is die door Jezus ons wil redden van de leugen van satan. Waar Eva de woorden van satan serieus nam en daardoor vast kwam te zitten in onwetendheid over God is het Jezus die ons de Vader openbaart en daardoor ons een vertrouwen geeft op Wie Hij is.

Want dat is wat er moet gebeuren in ons leven. Wij moeten God leren kennen voor Wie Hij werkelijk is. Want dan zullen wij er op kunnen vertrouwen dat Hij goed voor ons is en ons leven wil bevrijden. Hij wil ons uit de dood halen waarin we poppetjes van de leugenaar zijn. Hij wil ons levend maken waarin we zelf mogen leven in vertrouwen op de Vader.

God heeft ons zo lief dat Hij Jezus heeft gegeven om de Waarheid over Hem te openbaren. En wij mogen daarop vertrouwen en daar naar gaan leven. Het nieuwe leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.