Jezus het beeld van God

Johannes 5

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. (Johannes 5:22-23)

Dit is het plan van de Vader en er is geen andere weg. Vaak gaan we de discussie aan over de relevantie van een religie, we zetten ze naast elkaar om te vergelijken. En daar gaat het fout, we gaan onze meningen over Wie God is vergelijken, maar er is maar een God met een karakter. Wie Hij is bepaald Hij zelf en niet onze regels.

God heeft er voor gekozen om alles in de handen van Zijn Zoon te leggen. Alle autoriteit, alle verantwoordelijkheid het is in de handen van Zijn Zoon. En als wij dat niet accepteren, accepteren wij God niet zoals Hij is. Jezus is de sleutel hier op aarde, Hij is de liefde van de Vader dichtbij ons gebracht. Hij is de weg naar de Vader.

Als wij dus Jezus niet eren voor Wie Hij is, eren wij de Vader ook niet. Het gaat dus niet om een nieuwe God of een nieuwe religie, het gaat om de God van Abraham, Izak en Jakob die deze weg is ingeslagen in Zijn verlangen naar meer van ons.

Dit moet geen kennis worden in onze hoofd, dit moet ons dichtbij Jezus brengen zodat we dicht bij de Vader kunnen komen. In de verzen voor het bijbel gedeelte van vandaag zien we hoe intiem Jezus met de Vader is. Hij is een met Hem, alles in de Vader is in Hem. En nu Jezus zo dicht bij ons is kunnen wij onderdeel worden van deze innige relatie. Wij kunnen in Jezus leven tot eer van God, het is de enige weg.

Hij is het beeld van God hier op aarde, als we Hem kennen, kennen we de Vader. En deze boodschap lezen we door het hele bijbelboek Johannes. We moeten Jezus kennen voor Wie Hij werkelijk is.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.