Innige relatie

Johannes 5

19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. 21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. (Johannes 5:19-21)

Zoals Jezus spreekt over de relatie die Hij heeft met de Vader maakt mij jaloers op Jezus. In het gesprek met de joodse leiders waarin Jezus eerste maar een klein onderdeel van deze relatie laat weten en daarmee al de boosheid van de leiders over Zich heen haalt, gaat Hij nu gewoon verder. Jezus wil juist meer laten weten over de relatie met Zijn Vader.

Deze openbaringen geven ons een kijk in de hemel. Het is alsof Jezus zegt: ‘jullie worden al boos als ik maar een klein beetje vertel, maar ik zal jullie eens alles vertellen, want het is de waarheid.’  Ik heb zo’n innige band met de Vader dat ik precies hetzelfde doe als mijn Vader in de hemel. Mijn werk is Zijn werk. Jezus is het beeld van de Vader hier op aarde.

Er is een liefdesrelatie tussen de Vader en Zijn Zoon. Jezus is diep betrokken bij wat de Vader aan het doen is hier op aarde. Jezus is een met Zijn Vader in de werken waar God niet mee is gestopt. Beide zijn ze nog steeds bezig om het plan te volvoeren waar de bijbel vol van staat. En Jezus wil ons in die relatie betrekken om met Hem in de Vader geborgen te zijn.

Het verlangen van de Vader is zo groot. Zijn plannen en werken gaan door. En die werken worden steeds groter en wonderlijker. En Jezus is daarin gelijk met de Vader. Zoals de Vader doden leven kan maken zo maakt Jezus ook leven wie Hij wil.

Het is als een overname van een boerderij door een zoon. De zoon groeit langzaam in het bedrijf en uiteindelijk doet hij alles. De zoon heeft dezelfde waarde als de vader in beslissingen of onderhandelingen. Zo is het bij Jezus die zo’n innige relatie heeft met Zijn Vader dat alles wat zij doen een is. Beide verlangen ze naar hetzelfde, Gods hart in de mensen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.