Jezus accepteren zoals Hij is

Johannes 5

17 Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. 18 Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte. (Johannes 5:17,18)

Voor veel joden is dit nog altijd een heikel punt, ondanks dat ze een Messias verwachten zijn ze er niet van overtuigd dat Jezus deze Messias is. Maar Jezus is wie Hij is en daar kan Hij niets aan veranderen. Jezus doet wat Hij moet doen en het mooie daarvan is dat Hij niet probeert om mensen er van te overtuigen. Mensen moeten maar geloven op basis van wie Hij is en niet op basis van de publieke opinie.

Voor ons is het een heel ander verhaal, wij zijn opgevoed met de wetenschap dat Jezus de Messias is. Het is vaak makkelijker om zulke dingen aan te nemen als we de persoon niet echt hebben ontmoet. We kunnen het mysterie rond Jezus zelf invullen zoals het ons uitkomt. Het verhaal rond Jezus is door de eeuwen heen dus ook veranderd in zoveel stromingen met andere meningen.

Maar wat als Jezus nu ook bij ons langs kwam in de kerk, zouden wij Hem haten? Misschien is Hij wel anders dan wij ons kunnen indenken of willen indenken. Jezus kwam om God te laten zien aan de wereld. Hij was het beeld van God en de joden die Zijn volk waren hadden er moeite mee om dat te accepteren. Waarom zouden wij nu geen moeite hebben om God te accepteren zoals Hij werkelijk is?

Door de eeuwen heen zien we dat God Zichzelf wil openbaren door mensen en wonderen, maar altijd is het moeilijk om dat te accepteren. God wil door ons leven door Zijn Geest en zelfs dat is moeilijk te accepteren. Wij zouden ons moeten bezig houden met de vraag Wie is God en wat doe Hij in ons leven? Maar de meeste van ons zijn bezig met kerkje spelen.

De joden konden Jezus niet accepteren, Hij paste niet in hun beeld van een Messias. Ze konden de werkelijke God niet accepteren omdat het zou beteken dat ze hun trots moesten loslaten en God volledig moeten toelaten in hun leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.