God heeft ons zo lief

Johannes 3

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Dit vers is niet voor niets een van de meest bekende Bijbelgedeelte. In zo’n kernachtige zin openbaart God Zijn hart aan ons mensen. Het is nooit en te nimmer de bedoeling dat wij verloren gaan. Het is Zijn diepste verlangen dat wij eeuwig leven hebben. Dat is Zijn liefde die Hij voor ons heeft.

In deze zin wordt Gods liefde voor ons kernachtig beschreven. Maar liefde kan nooit alleen in woorden bestaan. Liefde bestaat juist voornamelijk uit daden. En dat wordt hier beschreven. God heeft ons zo lief dat Hij een uitweg geeft voor onze verloren toekomst. God heeft het beste met ons voor en daarom wil Hij deze uitweg geven.

Deze uitweg is voor ons heel simpel. Het enige wat wij hoeven te doen is te vertrouwen op deze liefde van God die Hij gegeven heeft in Zijn Zoon. Wij moeten accepteren dat God zoveel van ons houdt dat Jezus ons is voorgegaan op de weg naar het eeuwige leven.

Maar voor God is het minder simpel. God heeft Zijn liefde laten zien door bewust te kiezen voor een redding waarin Hij alle initiatief nam. God heeft Zichzelf helemaal gegeven voor ons, mensen kunnen Hem helemaal zwart maken of ze kunnen zich helemaal aan Hem overgeven.

God heeft Zich in de relatie met de mens kwetsbaar gemaakt. De wereld kan Zijn liefde afwijzen en zwart maken. Maar daardoor is de liefde nog sterker, want Zijn liefde voor ons is sterker dan al het kwaad dat wij Hem kunnen aandoen.

Jezus is gekomen om ons de liefde van Zijn Vader te laten zien. En alles wat wij nu hoeven te doen is te vertrouwen op DIE liefde die brand in het hart van God. Heilige Liefde.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.