Uit de hemel

Johannes 3

13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:13-15)

Ik hoop dat we inzien wat een wonder en een liefde hier wordt beschreven. Johannes de doper en natuurlijk Jezus willen benadrukken de heerlijkheid die God hier heeft geopenbaard. God heeft Zichzelf geopenbaard en dat is het wonder van Gods heerlijkheid. Hij heeft Zijn hart willen openbaren aan ons mensen.

Jezus verteld dit aan Nicodemus. Hijzelf is uit de hemel gekomen naar de aarde om ons te openbaren Wie de Vader is. Jezus wil het hemelse openbaren, maar als we het aardse al niet willen geloven waarom dan wel het hemelse? Wij moeten ons realiseren dat God Zich WIL openbaren!

En direct hierna komt een openbaring waarin Gods liefde wordt laten zien. Want weer laat Jezus weten dat Hij zal sterven tot behoud van iedereen die op Hem wil vertrouwen. Iedereen die geloofde in de woorden van Moses dat het kijken naar de slang hen zou genezen, genas. Zo zal iedereen die durft te kijken naar Jezus als de redding die God ons geeft, zal worden verlost.

God openbaart Zich, in zoveel mooie woorden. Vanaf nu zal Nicodemus niets meer zeggen en alleen maar luisteren naar de woorden die Jezus spreekt. Want Jezus laat Nicodemus zien het hart van God. Gods verlangen dat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Jezus is van de troon van de Vader naar ons toegekomen. Hij openbaart de heerlijkheid van God in ons leven. Hij is het die de hemel dichter bij ons heeft gebracht. Aan Hem alle eer. Wij mogen nu vrijmoedig voor de troon van God komen, omdat Jezus die weg heeft vrijgemaakt. Laten we daar elke dag gebruik van maken.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.