We kunnen het weten

Johannes 3

9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? (Johannes 3:9-10)

Hoe kan Nicodemus nu weten waar Jezus het over heeft? Dit is toch een geheel nieuwe boodschap? En toch krijgt Nicodemus het commentaar van Jezus dat hij dit allang had moeten weten. Zeker als een religieus leider moet hij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

9 Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. (1 Kronieken 16:9a)

Om dit in de juiste context te zetten moeten we het hart van God leren kennen. God is geen God van geheimen, God is een God die ons wil betrekken bij wat Hij aan het doen is. God zoekt naar mensen aan Wie Hij kan bewijzen dat Hij sterk is en alles in de hand heeft. God zoekt mensen bij wie het hart volkomen met Hem is. Net zoals een Simeon die wist, zonder dat iemand het hem had verteld, dat die baby de verlosser van Israël was.

In deze context betekend een religieus leider iemand, wiens hart volkomen is met Hem. Een religieuze leider is op zoek naar de hand van God in zijn leven en in het leven van de kerk. En God is op zoek naar die mensen aan wie Hij het kan openbaren. Nicodemus had dit kunnen weten als zijn hart echt op zoek was geweest naar de hand van God.

7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. (Psalm 103:7)

God is op zoek naar mensen zoals Mozes aan wie Hij Zijn wegen bekend kan maken. De rest van Israel was getuigen van Zijn daden, net als vele christenen. We zien achteraf wat God heeft gedaan. Maar God is op zoek naar mensen als Mozes aan wie Hij zijn wegen bekend kan maken.

Waarom weten we deze dingen niet? Waarom tasten wij in het duister over de wegen van God? Waarom zeggen wij net als Nicodemus: ‘hoe kunnen deze dingen gebeuren?’ Trek de aandacht van God door je op Hem te richten, en laat Hem Zijn wegen openbaren.

This entry was posted in 13 1 Kronieken, 19 Psalmen, 43 Johannes. Bookmark the permalink.