Opnieuw geboren worden uit Zijn Geest

Johannes 3

7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:7-8)

De uitdrukking: ‘U moet opnieuw geboren worden’, is een nogal opmerkelijke gezegde. Als we geboren worden is er eigenlijk weinig dat wij doen. Het is een keuze van onze ouders, en het is volledig hun verantwoordelijkheid dat wij hier op aarde komen. Zo is het ook met het geboren worden uit God, het is Gods verantwoordelijkheid.

Maar in de uitdrukking zit ook een opdracht, wij moeten opnieuw geboren worden. Wij moeten geboren worden uit God. Zonder dat wij worden geboren uit God is er niets dat er zal overbleven van ons leven als christen.

De sleutel is ons leven uit handen geven. De controle over ons leven uit handen durven te geven aan God. Want dan zullen we ervaren wat God gaat doen in ons leven. Want dan is met ons leven zoals met de wind. We hebben geen controle over ons leven en de Geest die doet met ons wat het beste is voor ons leven.

We zullen de gevolgen van het werk van Geest wel in ons leven zien, maar we weten niet wat er nu precies gebeurd. We zijn overgelaten aan de leiderschap van de Heilige Geest. Zo is het met iedereen die werkelijk geboren wordt uit God. Dit kan een mooi vooruitzicht zijn of een angstig vooruitzicht.

We kunnen misschien vaak zeggen dat God soeverein is, maar om ons over te geven aan de Geest van God is een werkelijk geloof in Gods soevereiniteit. In Zijn soevereiniteit zal Hij ons leven vormen naar Zijn Glorie. Als je nog niet Gods Geest in je leven hebt toegelaten, bid tot God dat je uit Hem geboren mag worden.

“Jezus, ik kom voor U om U te vragen om mij te dopen met Uw vuur. Dat ik geboren mag worden uit Uw Geest. ………..”

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.